Artes et Musae

Aula koncertní

Tradiční jarní koncert pořádaný Matematicko-fyzikální fakultou UK se koná ve středu 12. dubna (19:30) ve velké aule Karolina

Program: A. Vivaldi, J. Haydn, W. A. Mozart, F. Mendelssohn-Bartholdy.

Přednese Československý komorní orchestr pod vedením E. Lustigové, sólista Milan Zelenka (kytara).


Kresba a plastika

Až do 22. dubna 1995 se mohou příznivci díla výtvarnice Jindry Vikové těšit z výběru jejího díla na plzeňské výstavě s názvem Kresba a keramická plastika (Univerzitní galerie ZČU, Jungmannova 1, Plzeň)


VUS v Izraeli!

V neděli 19. března se představil znovu ve výjimečných prostorách Dvořákovy síně pražského Rudolfina Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy, který spolu se Sborem Chrámu sv. Štěpána v Karlsruhe a s orchestrem univerzity v Heidelbergu (Collegium Musicum Univerzity v Heidelbergu) uvedl mimořádné dílo Antonína Dvořáka Stabat Mater. Pro náš špičkový vysokoškolský sbor znamenal tento koncert pokračování spolupráce se sborem chrámu sv. Štěpána z Karlsruhe (již v roce 1993 společně uvedly Dvořákovo Requiem) a rozšíření uměleckých svazků o spolupráci s orchestrem heidelberské univerzity. Provedení řídil dlouholetý umělecký šéf VUS UK Jaroslav Brych. Ve stejném obsazení zazní v červnu Stabat Mater v sídelních městech obou partnerských těles.

Pro VUS UK znamenal tento koncert poslední velké vystoupení v Praze před druhým koncertním zájezdem do Izraele, kam soubor odjíždí v polovině dubna na pozvání tamní Unie pěveckých sborů. Znovu si bude moci pražská veřejnost poslechnout Vysokoškolský umělecký soubor Univerzity Karlovy 20. června ve 20. 00 hodin v kostele sv. Šimona a Judy (koncertní síň FOK) při koncertu duchovní hudby z děl (Eben, Pärt, Harant z Polžic, Verdi).


Koncerty pořádané Agenturou Carolina

(výstavní síň Agentury Karolina, Železná 9, Praha 1)

(Prodej vstupenek a rezervace na duben od 5. 4. v Galerii Karolinum, Železná 9, Praha 1, denně 10. 00 - 18. 00, tel. 24491350 nebo 2421 0769)


Seznam rubrik