Ex libris Karolinum

Vahala Z. : Osobnost a dílo - Jiří Diviš (1886 - 1959) - publikace (Biografie z řady titulů o významných osobnostech UK. Autor, Divišův žák, přibližuje osobnost tohoto významného lékaře, líčí dobu jeho mládí, studia a působení na UK. Publikace je doplněna seznamem Divišových prací a ukázkami jeho literární tvorby. A5, brož. , 101 str. nákl. 800 výt. ) [ISBN 80-7066-966-7]

Vitoň J. : Úvod do dějin a kultury Polska I (do r. 1815) - skripta (Učební text o historii polského národa, kultury a polského státu od jeho vzniku po poslední dělení. Základní text rozšiřuje přehled použité literatury a několik mapek, které názorně ilustrují územní vývoj Polska. A5, brož. , 153 str. , nákl. 400 výt. , cena 62, -Kč) [ISBN 80-7066-988-8]

Menhard Z. : Starší anglická literatura (s výběrem ukázek v překladech) - skripta (Práce, funkčně rozdělená do dvou částí, se věnuje staré [700 - 1100] a středověké [1100 - 1500] anglické literatuře. Literárněhistorické uvedení obou období vývoje anglické literatury představuje základní díla a autory sledované doby. Vybrané ukázky z nejvýznamnějších děl v překladu autora publikace reflektují i důležité historické reálie a dobový kolorit. A5, brož. , 135 str. , nákl. 500 výt. , cena 56, -Kč) [ISBN 80-7184-000-9]

Vejlupková J. a kol. : Nemoci z povolání (Pracovní lékařství - klinická část) - skripta (Dosud nejobsáhlejší práce v tomto oboru u nás publikovaná shrnuje poslední poznatky o nemocích z povolání vyskytujících se v nejrůznějších profesích. A4, brož. , 169 str. , nákl. 500 výt. , cena 82, -Kč) [ISBN 80-7184-027-0]

Bencko V. a kol. : Hygiena (učební texty k seminářům a praktickým cvičením) - skripta (Doplňková učební pomůcka obsahuje vybraná témata z těch oblastí studia hygieny, která jsou předmětem seminářů a praktických cvičení na LF. A4, brož. , 195 str. , nákl. 700 výt. , cena 68, - Kč) [ISBN 80-7066-985-3]

AUC PHILOSOPHICA ET HISTORICA 3 - 4/1992 - časopis Kropáček J. (editor) a kol. : Na předělu věků (Sborník prací k poctě prof. PhDr. Jaroslava Pešiny) (Stati, drobné články a recenze přátel a žáků nedávno zesnulého prof. Pešiny, přední osobnosti českého dějepisu umění. Sborník doplňuje bibliografie Pešinových prací z let 1986 až 1992 a bohatá fotografická dokumentace. B5, brož. , nákl. 700 výt. , cena 60 Kč, -) [ISSN 0567-8293]

Šašková-Pierce M. , Bozděchová I. : Čeština pro komunikaci - učebnice (Příručka pro výuku češtiny určená především potomkům českých krajanů v anglicky mluvících zemích. Vznikla ve Spojených státech amerických s cílem učit praktické komunikaci v češtině zábavnou formou na základě použití prvků angličtiny. A4, váz. , 124 str. , nákl. 500 výt. ) [ISBN 80-7066-979-9]


Karolinum, vydavatelství Univerzity Karlovy, Ovocný trh 3, 116 36 Praha 1, tel. 24491 266 - 275, fax 24212 041


Seznam rubrik