Glosa

Na konec nového začátku...

Milí čtenáři, kolegové,

jednou z prvních věcí, se kterou jsem se po svém dvacetiletém comebacku na alma mater setkala, byl zápis ze zasedání předsednictva Akademického senátu UK. Týkal se také časopisu, který jste právě dočetli... První číslo má vyjít v dubnu - to jsme splnili, říkám si v duchu - a dále čtu : "časopis by měl zprostředkovávat rychlou a věcnou informaci všem katedrám a ústavům, nahradí Horkou linku.. " Máme k dispozici šest zkušebních čísel, abych dala do chodu mezifakultní komunikaci, která asi stále vázne. Výsledek posoudí jiné auditorium. Pokud má ale časopis správně (a tedy včas) fungovat, potřebuje nutně živiny do oběhu. Tedy informace odevšad, které jste třeba zasílali na nástěnku přes E - mail... Poznámku k tomu, co ještě nejde tak rychle jak by mělo, dotaz na něco ožehavého. Základ časopisu, jeho kostru, by ale měla tvořit skutečně krátká a věcná informace od Vás k těm ostatním. Můžete nám do redakce zavolat, můžete svůj příspěvek odfaxovat, nebo také vhodit do "poštovní schránky" v Celetné ulici... Pokud nám napíšete nejpotřebnější údaje, které zná každý adept žurnalistiky - tedy odpověď na otázky - co, kdy, kde a jak, bude to skvělé! Tento časopis vzniká na půdě univerzity jako služba a prosím, abyste ji jako službu sami sobě brali. Musíme v časopise zápasit s místem, musíme zápasit s časem uzávěrek. Přijměte tedy faktum redakčního krácení, stejně jako další okolnost, že honoráře se zatím nekonají - a to ani za delší texty nebo fotografie. Budeme vám vděčni za pěkné tipy a uvítáme také stálé spolupracovníky, kteří by posílili maličký kádr naší redakce.

Doufám, že všechny výše uvedené zásady naší práce pochopíte. Stejně jako jistě v této chvíli chápete svou vlastní šanci, kterou právě Vám na své startovní čáře naše Forum dává...

PhDr. Michaela Zindelová

šéfredaktorka


Seznam rubrik