Interview

Curriculum Bohemicum

Přes dvě hodiny trvalo společné kolokvium, pořádané Pedagogickou fakultou a univerzitou Hamburg v malé aule Karolina 20. března. Téma? Nad jiné aktuální a živé. K česko-německému porozumění, s názvem Curriculum Bohemicum - Češi a Němci. Ve Vlasteneckém sále se pak v podvečer pracovní atmosféra změnila v přátelský dialog a rozhovor nad skleničkou dobrého vína.

Hostitel celé akce, děkan PeF UK prof. dr. Zdeněk Helus, DrSc, který se střídavě věnoval významným účastníkům semináře, tedy prof. dr. Karlheinzi Filippovi z hamburské univerzity, arciopatovi Anastasi Opaskovi, faráři Antonu Ottemu a dr. Heineru Horstenovi z německého zastupitelství, odpověděl našemu časopisu na dvě otázky:

Co vás vedlo k uskutečnění myšlenky na seminář s tímto tématem?

Podobné kolokvium pořádáme poprvé a téma vyvstalo shodou několika okolností - i když má hlubší smysl. Česko-německé vztahy chápu jako obecný problém sebereflexe a německá kultura prostoupila tento národ víc, než snad tušíme - a spoluvytvářela českou duši... Tento fakt překryly nánosy hrůz, které my často klasifikujeme jako těžké ublížení a Němci jej hodnotí stejnými slovy. Seminář se měl stát malým příspěvkem k projasňování této složité problematiky. Druhý důvod je poměrně pragmatický, na fakultě máme germanisty, mladé lidi, kteří, i když třeba válečná fakta berou už jen jako historické kuriozum, by o česko-německém dramatu měli vědět víc, už proto, že budou jednou pracovat s dětmi, kterým všechny tyto události budou ještě vzdálenější. Ale jejich učitelé je musí kultivovaně a poučeně připomínat. Třetí aspekt je spíš náhodný a souvisí se spoluprací Univerzity Karlovy s Univerzitou v Hamburku. Našla skvělou platformu na půdě naší fakulty a shodou okolností je prof. Filipp narozený v Teplicích. Odešel odtud v pěti letech. O zvláštním vztahu k místu zrození hovoří sama o sobě jeho snaha konat dobro ve své původní vlasti. Dnešní odpoledne se neslo v duchu myšlenky, že člověk má dostat šanci, aby o jisté věci jinou optikou přemýšlel. Aby se vysvobodil z daných náhledů myšlení a dopřál si luxus jiného náhledu. Třeba na česko-německou problematiku...

Která myšlenka pronesená během kolokvia vás osobně nejvíc zasáhla?

Výrok opata Anastase Opaska o tom, že ve vztazích česko-německých je cosi mysteriózního. My hledáme příčiny, vlastní důvody, ale ono je tu něco navíc. Nějaká záhada, která prostupuje každý vztah k člověku, přítele a nepřítele, odpuzuje, znovu blíží a vrací se zpátky - tohle se promítá v osudech jedinců i národů. Jednou z těch záhad " světa" zůstávají i česko-německé vztahy.

(mich)


Seznam rubrik