Jubilea

Časopis Forum připomíná významná dubnová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50

16. 4. doc. PhDr. Iva Ondřejová, CSc. (FF)

55

5. 4. doc. MUDr. Soňa Nevšímalová, DrSc. (1. LF)
7. 4. doc. MUDr. Vladimír Pávek, DrSc. (1. LF)
8. 4. doc. MUDr. Olga Mrázková, CSc. (1. LF)
20. 4. doc. PaedDr. Věra Millerová, CSc. (FTVS)

60

9. 4. prof. MUDr. Lubor Malina, DrSc. (3. LF)
9. 4. doc. PhDr. Naděžda Kvítková, CSc. (PeF)
12. 4. doc. RNDr. Josef Pich, CSc. (1. LF)
13. 4. prof. RNDr. Petr Čepek, CSc. (PřF)
18. 4. doc. PhDr. Marie Černá, CSc. (PeF)
21. 4. doc. RNDr. Jiří Pospíšil, CSc. (PeF)

65

7. 4. prof. RNDr. Jaroslav Vulterin, DrSc. (PeF)
11. 4. prof. MUDr. Bohuslav Korych, CSc. (1. LF)
14. 4. doc. MUDr. Pavel Hassman, CSc. (LF, HK)
16. 4. doc. MUDr. Jiří Bittner, CSc. (LF, HK)
18. 4. prof. RNDr. Miloš Šícha, DrSc. (MFF)
19. 4. prof. RNDr. Jiří Vacík, DrSc. (PřF)
23. 4. prof. MUDr. Jiří Kraml, DrSc. (1. LF)
29. 4. prof. MUDr. Jiří Jodl, CSc. (2. LF)

70

22. 4. prof. ThDr. Jan Heller (ETF)


Seznam rubrik