Za ing. Josefem Vavrouškem

Právě v těchto dnech mělo na Fakultě sociálních věd probíhat docentské řízení pro obor sociologie s ing. Josefem Vavrouškem. Všechny podklady a materiál jsou pečlivě připraveny a přesto přednáška a oponentura na Vědecké radě FSV neproběhnou. Tragický odchod kolegy, který, sotva svou práci na akademické půdě pořádně rozběhl, už nestihl zahlédnout první výsledky rozsáhlých změn. Také v oblasti computerizace a informatiky jsme se těšili, že konečně nastane doba, kdy naše počítače budou bez výpadků sloužit a kdy navenek dostane fakulta nový image - to byl jeho úkol jako proděkana pro rozvoj a styk s veřejností. To všechno se zastavilo v půli cesty. Tam někde v horách, mezi ledem a sněhem skončil odvážný život člověka, který stál nástrahám života vždycky přímo - jako ministr, jako ekolog, jako akademický funkcionář i jako horolezec. Ten poslední přímý pohled se mu stal osudným.

Po Josefu Vavrouškovi, po kolegovi a kamarádovi, zbylo prázdné místo a smutná vzpomínka.

(Více viz zvláštní vydání Zpravodaje FSV UK z 29. března 1995)


Seznam rubrik