Studentské forum

Studium na CERGE

Centrum pro ekonomický výzkum a postgraduální vzdělávání Univerzity Karlovy (CERGE) nabízí program čtyřletého postgraduálního studia zakončeného doktorátem z ekonomie. Studium se skládá z dvouletého cyklu přednášek a seminářů a následného dvouletého období výzkumné práce pod vedením zkušených pedagogů a vědeckých pracovníků, které je završeno obhajobou disertační práce a udělením diplomu. Podmínkou zařazení do širší nominace uchazečů o doktorandské studium na CERGE je absolvování vysoké školy minimálně na úrovni magisterského studia, úspěšné absolvování standardních testů z angličtiny (TOEFL) a z matematiky a dvě osobní akademická doporučení. Co se týče předchozího vzdělání uchazečů, CERGE netrvá na výhradně ekonomickém předchozím vzdělání. Protože studium vyžaduje výbornou znalost matematiky, přicházejí studenti často z matematicko-fyzikálních a technických oborů vysokých škol.

Studenti Univerzity Karlovy, kteří projeví vážný zájem o doktorandské studium na CERGE UK, mohou kontaktovat studijní oddělení CERGE UK na adrese: 111 21 Praha 1, Politických vězňů 7, nebo na tel. 242 30 280, a to v nejbližším možném termínu.


Seznam rubrik