Pozoruhodné je, že se daří udržovat povědomí Univerzity Karlovy v širší veřejnosti a její jméno se v různých souvislostech připomíná převážně kladně. Univerzita využila své způsobilosti vědecké, nepolitické a otevřené půdy a nabídla své služby k uspořádání dialogu, který začal projevem prezidenta ČR Václava Havla. Ve službě národní a státní věci je postavení UK nezastupitelné.

(z komentářů a vystoupení prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., rektora UK, na výjezdním zasedání v Nymburku 24. - 26. března 1995)


Anketa FORUM

Poslanci (na univerzitní půdě)

Při příležitosti 647. výročí oslav založení Karlovy univerzity se na její půdě setkali poslanci parlamentu s rektory vysokých škol. Ve Vlasteneckém sále se v úvodu představilo Mozartovo kvarteto. Po úvodním slově rektora prof. JUDr. K. Malého (který otevřel téma k diskusi o novém vysokoškolském zákonu) si všichni přítomní připili vínem, které vypěstovali studenti České zemědělské univerzity v Praze pod vedením prof. Hrona. Položila jsem několika poslancům dvě otázky:

  1. Jaký je váš vztah ke Karlově univerzitě a najdete si čas sledovat její vývoj?
  2. Co by nový vysokoškolský zákon měl obsahovat, aby vyhovoval podmínkám pro kvalitní studium?
Lucia Zvengrošová
Seznam rubrik