Causa Babylon

V roce 1993 podpořilo vedení Univerzity Karlovy v zastoupení tehdejšího rektora prof. Radima Palouše projekt umožňující vydávat nezávislý studentský časopis Babylon. V programovém prohlášení redakce se mimo jiné pravilo: "Hlavním mottem pro jeho vydávání byla snaha o vytvoření univerzitního média, ketré by přispívalo k větší informovanosti studentů o dění na jednotlivých vysokých školách, přinášelo by informace o možnostech, které jim VŠ studium poskytuje a zapojilo je do aktivní spolupráce na vytváření kvalitní akademické obce. Jeho jedinečností je zejména to, že je kompletně vytvářen a vydáván výhradně studenty pražských vysokých škol."

Poslední čísla Babylonu (č. 3, 4, 5/95) svědčí o radikálním odklonu současné redakce od programového prohlášení v roce 1993, jež bylo důvodem pro podporu, kterou vedení UK v minulosti Babylonu poskytovalo.

Redakce


Seznam rubrik