Ex libris Karolinum

Hanel L.: Akvaristika - skriptum

(Učební text k stejnojmenné výběrové přednášce na Přírodovědecké fakultě UK shrnuje dostupné informace z oboru. Je i vhodnou populární příručkou pro začínající i pokročilé chovatele. A5, brož., 170 str., nákl. 250 výt., cena 42,- Kč) [ISBN 80-7184-017-3]

Zadražilová M.: Ruská literatura přelomu 19. a 20. století - skriptum

(První svazek třídílných dějin ruské literatury rekonstruuje pravdivý obraz zmíněného vývojového období, tzv. stříbrného věku ruské literární tvorby. Nechybí ani exkurz do divadelní tvorby a portréty nejvýznamnějších tvůrců. V autorčině podání vyvstává velkolepé drama moderní ruské literatury, která úporně hledá východiska z dobové krize. A4, brož., 244 str., nákl. 500 výt., cena 73,- Kč) [ISBN 80-7184-009-2]

Koukolík F.: Vybrané kapitoly o vztahu mozku a chování - skriptum

(Funkční systémy lidského mozku. Evoluce a chování. Geny a chování. Emotivita a její poruchy. Stárnutí a demence. Schizofrenie. Mozek a vědomí - myšlenkový vývoj problematiky - to jsou názvy některých kapitol učebního textu, jehož jednotícím kritériem jsou nejnovější poznatky sledovaného oboru. A5, brož., nákl. 1000 výt., cena 62,- Kč) [ISBN 80-7066-992-6]

Kolektiv: Vnitřní lékařství IV. - skriptum

(Učební text pokrývá hepatogastroenterologii, nefrologii a revmatologii. Promyšlenou syntézou anatomických, patofyziologických, propedeutických a klinických poznatků tvoří základ nové moderní učebnice vnitřního lékařství. A4, brož., 372 str., nákl. 700 výt.) [ISBN 80-7066-986-1]

AUC philologica - monographia CXXI/1994 - časopis

Mareš P.: Publicistika Josefa Čapka

(Práce o publicistickém díle malíře, spisovatele a novináře Josefa Čapka (1887 - 1945) sleduje způsoby stylové výstavby Čapkovy publicistiky, její stránku tematickou a sémantickou a uzlové body vývoje jeho publicistické dráhy: referáty o výstavách, stati o principech moderního umění i úvahy o podstatě umění z třicátých let. B5, brož., 148 str., nákl. 500 výt.) [ISBN 80-7184-005-X]

Royt J. (editor) a kol.: Sborník na počest Antonína Matějčka - publikace

(Sborník příspěvků z konference ke 100. výročí narození prof. Antonína Matějčka, významné osobnosti českého dějepisu umění, který působil také jako pedagog a děkan FF UK. Práce je doplněna bibliografií Matějčkových prací a bohatou obrazovou přílohou. A5, 138 str., nákl. 500 výt.) [ISBN 80-7066-977-2]


Seznam rubrik