Kalendárium

20. DUBEN

Institut mezinárodních studií FSV UK a katedra německých a rakouských studií zvou na přednášku a seminář Die Integration der Vertriebenen in die westdeutsche Nachkriegsgesellschaft (hostující profesor IMS dr. Thomas Grosser)

Institut mezinárodních studií FSV UK, Rytířská 31, II. patro, 12.30 hodin


22. DUBEN

Děkan FF UK a Studentský fond FF UK zvou na II. reprezentační ples

Národní dům na Vinohradech od 20 hodin, účinkují: Top orchestr Jana Smolíka, K-Dance klub Praha, Swing orchestr Říčany, Ivan Hlas a skupina Nahlas


25.DUBEN

Institut mezinárodních studií FSV UK a katedra německých a rakouských studií zvou na seminář Die deutschen Intellektuellen und die Vereinigung, který v německé řeči povede hostující profesor IMS dr. Thomas Grosser

Hollar, č.12, 9.30 až 12.20 hodin


27. DUBEN

DISKUSE NA AKTUÁLNÍ TÉMA

CERGE-NHÚ a CEU si dovolují pozvat všechny zájemce na panelovou diskusi na aktuální téma The Transition to a Free Housing Market in the Czech Republic, která se bude konat ve čtvrtek 27. dubna 1995 od 15.00 hodin v budově CERGE-NHÚ, Politických vězňů 7, Praha 1, v místnosti č. 7. Svoji účast v diskusi potvrdili: JUDr. Jan Wagner, ředitel odboru bytové politiky při Ministerstvu hospodářství ČR; prof. Hanns A. Abele z University of Economics and Business Administration ve Vídni; prof. Randall K. Filer a ing. Ondřej Schneider z CERGE-NHÚ.

Každý z pozvaných hostů vystoupí s krátkým příspěvkem na dané téma, poté bude následovat samotná diskuse.

Celá panelová diskuse bude vedena v angličtině a bude simultánně tlumočena do češtiny. Případné dotazy a kontakt: Marie Vomáčková, tel. 240 05 114.


28. DUBEN

Univerzita Karlova spolu s Německo-českou komisí historiků a Institutem mezinárodních studií FSV UK pořádají pódiovou diskusi k 50. výročí ukončení 2.světové války.

Moderace: prof. JUDr Karel Malý, DrSc., rektor UK

Úvodní slovo: prof. dr. Jan Křen, DrSc.

Diskutují: prof. dr. Hans Mommsen, prof. dr. dr.h.c. Ferdinand Seibt, dr. Dušan Kováč, DrSc., dr. Václav Kural,CSc.

Modrá posluchárna, 14 hodin

O den později na tuto diskusi naváže interní zasedání Německo-české komise historiků.


28. DUBEN

V rámci cyklu přednášek Rozhovory o sousedství bude uspořádána přednáška prof. dr. Kurta Biedenkopfa, ministerského předsedy Spolkové země Sasko na téma Dimenze budoucnosti - historická a nová Evropa.

Velká aula Karolina v 17.00 hodin

Záštitu převzal prezident republiky Václav Havel a úvodní referát přednese Jiří Dinstbier.

Jen pro pozvané hosty.


2. KVĚTNA

Institut mezinárodních studií FSV UK a katedra německých a rakouských studií zvou na seminář k tématu: Botho Strauss und die Renaisance des nationalen Denkens ( dr. Thomas Grosser).

Hollar č.12, 9.30 až 12.20 hodin


5. KVĚTNA

V rámci univerzitního postgraduálního studia v biomedicíně se koná přednáška prof. MUDr. Karla Rašky, CSc.,jr. s názvem Aplikace molekulární biologie v diagnostické medicíně a onkologii.

Zelená posluchárna RUK, Ovocný trh 3, 10.15 hodin


Seznam rubrik