Forum 3/95

Ex libris

I knihy mají své osudy...

Téměř na stejném místě Karlovy Univerzity, kde v roce 1952 promovala a o dvanáct let později se habilitovala, se dne 20. dubna 1995 konala prezentace knihy prof. PhDr. Alice Teichové, dr.h.c. s názvem Mezinárodní kapitál a Československo v letech 1918-1938 (vydalo nakladatelství Karolinum). Hospodářské dějiny první republiky jsou postiženy na třech stovkách stránek, doplněných odkazy a tabulkami. Dva týdny před vstupem spojeneckých vojsk do Československa, před sedmadvaceti lety, odevzdala svou knihu Alice Teichová do nakladatelství ČSAV. O rok později se již nevrátila ze studijního pobytu v USA. Na české vydání se čekalo tedy víc než dvě desítky let, anglické vydání vyšlo v době mnohaletého "hostování" prof. Teichové na katedrách hospodářských dějin v Anglii.

"Pohybuji se zpátky v čase, nejen jako historička, ale také ve vlastním osudu," řekla redakci Forum prof. Alice Teichová s dojem, "a tak jsem ráda, že moje kniha s klikatým osudem vychází konečně česky, a navíc s hlavičkou Karolina. Vždyť je to země, kterou jsem přijala za vlastní a ona mne adoptovala už tím, že jsem se provdala za jejího občana..."

Na malé oslavě promluvil prof. PhDr. Robert Kvaček, DrSc., mimo jiné na adresu autorky řekl: "Nejen knihy mají své osudy, ale i lidé. Někdy spolu tyto úděly souvisí, podmiňují se a doplňují. Takový je český případ knihy, kterou v této chvíli vítáme do české historiografie - už jsme o ní z dřívějška věděli z anglického vydání, ale přesto zůstávala u nás téměř neznámou. Pro strážce normalizační temnoty stačilo jméno autorky, aby jim kniha byla všelijak podezřelou a tedy vhodnou pro trezorovou cenzuru..."

Oba řečníci se při laudaciu (kromě prof. Kvačka i prof. ing. Václav Průcha, CSc. - VŠE) shodli na tom, že jde stále o monografii odejinělou, námětem i obsahem. Poutavou i v ostrosti a bezprostřednosti pohledu...

Kniha Mezinárodní kapitál a Československo 1918-1938 má v dlouho očekávané české premiéře díky svému nevšednímu osudu šanci stát se skutečnou událostí. K počinu Karolina se tyto týdny přidává také Vysoká škola ekonomická, která prof. Alici Teichové vydává sborník studií o hospodářské politice v Československu po druhé světové válce.

(mich)


Prof. Alice Teichová děkuje Karlově univerzitě za vydání své knihy (vedle autorky prof. Robert Kvaček z katedry českých dějin FF UK)

Foto Forum : Michaela Vlčková


Seznam rubrik


Skok na českou domácí stránku UK