Forum 3/95

Glosa

Milí čtenáři časopisu Forum,

faxujete, píšete nám E-mailovou poštou, nosíte přímo do redakce zprávy o svých akcích, společenských prezentacích, diskusích a přednáškách... A to nás v redakci naplňuje pocitem dobře vykonané práce, protože časopis bez čtenářů a jejich odezvy jako by neexistoval. Jste pozorní, a proto Vám chci sdělit dřív, než na to sami přijdete - pokud jste si chtěli uschovat nebo archivovat přehled docentů, profesorů, doktorů věd a čestných doktorů za rok 1994, mějte strpení. Pro nával jiné aktuální tematiky, jsme jej nemohli zařadit, ačkoliv byl námi slíbený... Otiskneme ho téměř stoprocentně příště, tedy už ve čtvrtém čísle časopisu Forum.

A ještě o jedno prosím; chceme přinášet maximum informací, proto na tento fakt berte ohled při psaní svých materiálů.

Přeji Vám pěkný květen

dr. Michaela Zindelová

šéfredaktorka


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK