Forum 3/95

Nekrolog

Dne 18. dubna 1995 zemřel ve věku nedožitých 73 let dlouholetý kvestor Univerzity Karlovy, skromný, obětavý, veselý a pracovitý člověk JUDr. Zdeněk Jezerský.

Rozloučili jsme se s ním ve středu 26. dubna 1995.

Čest jeho památce!


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK