Forum 4/95

Ad hoc...

Problematika nejen studentská

Vysokoškolští studenti jsou nejproměnlivější skupinou ve společnosti. Z hlediska sociální stratifikace jsou dokonce zařazeni jako nezařaditelní. Přesto se však jedná o několik desítek tisíc lidí se společnými specifickými zájmy a potřebami, kteří mají vzhledem ke svému potenciálu zásadní význam. Tato skupina se však ve čtyř, pěti a šestiletých cyklech neustále proměňuje a i to, mimo jiné, ztěžuje určení jejího statutu, formulaci, prosazování a obranu jejích zájmů. Málokdo navíc plně chápe problematiku spojenou s její existencí. Z toho vyplývá i opomíjený fakt, že studenti jsou snad nejvíce postihovanou společenskou skupinou. Stačí se podívat na to, jak skokově narůstají náklady spojené se studiem - většinou se jedná o 400 až 500 procent. A to ruku v ruce s odpadáváním nejrůznějších výhod a úlev. Přístup státu ke studentovi se jeví jako značně bezkoncepční, nebo nanejvýš formovaný pouze snahou snížit zatížení státního rozpočtu - tedy na studentovi a vysokých školách ušetřit, co se dá...

Tímto směrem jsou vedeny i připravované vládní zásahy do vysokého školství. Jak jinak lze pohlížet na zavedení školného. Nejde o cíl, ten je chvályhodný. Jde ovšem o prostředky, o formu, jakou ho má být dosaženo.

Na jedné straně se sice přesunuje finanční zátěž na zájemce o studium, na druhé straně vláda, jak vyplývá z návrhu zásad zákona, hodlá omezit samosprávnou autonomii univerzit a posílit kontrolu státní byrokracie. Úplnou tragédií se pak zdá být návrh na převedení nepřímých dotací na ubytování a stravování (na koleje a menzy) na dotace přímo těm potřebným. Ovšem o tom, kdo je potřebný, bude rozhodovat koeficient násobku životního minima u kuriózně stanovovaných příjmů celé rodiny. Navíc peníze dříve cílené spíše pro venkovské studenty, kteří mimo domov musí bydlet v místě studia a také se tam stravovat, se budou teoreticky muset rozdělit mezi všechny. Jakákoliv vláda až na základě cifry, kterou bude muset vyčlenit na dotace v rámci okrouhaného rozpočtu na vysoké školy, určí koeficient potřebnosti. Přitom částka odvozená z životního minima bude mít v různých částech republiky různý význam.

Samozřejmě není vůbec jasné, kdo dotace bude vyplácet - nejlépe asi nové zástupy úředníků v místě trvalého bydliště. Opatření, která připadají smysluplná na ministerstvech, se nemusí zdát smysluplná těm, které tato opatření postihnou. Základem je, že chybí fungující komunikace mezi těmi, kteří hodlají stanovovat pravidla a těmi, kteří podle nich mají žít.

Přitom žádný složitější systém (kterým je i vysoké školství vázané na stát) nemůže dlouhodobě úspěšně fungovat bez zpětné vazby (obousměrné komunikace) - zhroucení socialistického režimu je toho důkazem.

V porevolučním nadšení byl přijat zákon, který vyhovoval akademické obci. Šlo to snadno, protože studenti a pedagogové byli uznávanou silou. Státní moc byla dezorientovaná, nebo měla strach. Nyní vláda, představovaná příslušným ministerstvem, postrádá kontrolu nad vysokoškolskou obcí, na druhé straně však s ní nemusí vůbec komunikovat. Může tak připravit jakoukoli novou, sobě vyhovující konstrukci. Přitom si pro formu ještě může hrát na dialog s různými skupinami, či jednotlivci, v případě studentů často samozvanými, ale vůbec nemusí nic předkládat k diskusi, natož zapracovat náměty a připomínky. Někdy se argumentuje existencí Rady vysokých škol - to je však nefunkční, gigantický orgán, který de facto nemůže nic. Nanejvýš jeho členové zjistí, že záhadně legitimizovali nějaké ministerské opatření, aniž o tom věděli (patálie s novelkou budiž toho důkazem). Mnohohlavé shromáždění zástupců vysokých škol a všech fakult, bez pravomoci, které se schází jednou za uherský rok, je dobré leda tak na to, aby se zesměšnilo. Přitom řada řešení je nasnadě a často jsou navrhována - ovšem bez odezvy, nebo bezvýsledně. Zlepšení komunikace, zákonným ustavením poněkud zredukované a příslušnými pravomocemi vybavené Rady vysokých škol (ne fakult), která by počítala i s různou velikostí a významem jednotlivých univerzit a vysokých škol.

Pak by se snad dalo diskutovat o různých variantách a například místo přímých dotací zvažovat úlevy na daních pro studující, či jiné možnosti v dalších oblastech, které by šetřily státní kapsu, a přitom nevedly ke zhroucení nebo degeneraci vysokého školství u nás.

Pavel Stöckl, student politologie, člen AS


Poznámka redakce: Čtvrté číslo přináší některé materiály, které se týkají života studentského. Úvodem do něj se stává úvaha Ad hoc Pavla Stöckla. Koleje, menzy, čísla, tabulky, školné, pohled na činnost některých nadací s kotvou statutu v slově student. To je hlavní téma čtvrtého čísla. Jistě se nám mnohé věci do čísla časopisu Forum nedostaly, ale "sladký " život studentský s finálem slavnostní promoce (na našem snímku) zůstane zcela určitě jedním z témat, kterému Forum zůstane věrné...

Foto pro Forum: Jan Smit


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK