Forum 4/95

Artes et musae

Škola při Fakultní nemocnici v Motole,

Klinika dětské onkologie

a Softwarové aplikace a systémy, spol. s r. o.

pořádají

výstavu obrázků žáků nemocniční školy, fotografií Aleše Mináře a výtvarných děl předních českých výtvarníků připravenou ve spolupráci s pražskými grafickými dílnami, Nadací Kláry Trnkové a Českou spořitelnou, a. s.

Výstava byla zahájena 3. května 1995 v 17 hodin ve výstavní síni České spořitelny v Rytířské ulici č. 19 úvodním slovem prof. MUDr. Josefa Kouteckého, DrSc., přednosty Kliniky dětské onkologie FN v Motole a mgr. Jiřího Šmída, ředitele školy při FN v Motole.
Výstava bude ukončena velkou aukcí výtvarných prací, která se díky pochopení Pragokoncertu, a. s. koná 17. května 1995 v 19 hodin v Nostickém paláci na Malé Straně, Maltézské nám., Praha 1


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK