Forum 4/95

Ex libris

Zavadil B.: Současný španělský jazyk II. (Základní slovní druhy: slovesa) - skriptum
(Učební text rozebírá španělské sloveso z pozice strukturalistické lingvistiky. K výkladu jsou užity nejen výňatky z krásné literatury, ale i charakteristické způsoby komunikace mluvené. A4, brož., 347 str.., nákl. 300 výt., předpokládaná cena 89,- Kč) [ISBN 80-7184-012-2]

Hradečná M. a kol.: Vybrané problémy sociální pedagogiky - skriptum
(Z obsahu: Sociální pedagogika - ano či ne?; Stupně a zdroje mravního vývoje dítěte; Práva dítěte; Učitel a práva dětí; Prevence škod způsobených návykovými látkami ve školách; Volný čas a zájmová činnost dětí a mládeže; Škola a životní hodnoty v optice ekonomických proměn. A4, brož., 120 str., nákl. 300 výt., předpokládaná cena 50,- Kč) [ISBN 80-7184-015-7]

Schulzová O.: Nástin vývoje fonetiky I. - skriptum
(První u nás vydaný soustavný popis vývoje fonetiky. Přivítají ho jak posluchači jazykových oborů, tak i pracovníci z oborů fonetice příbuzných. Doplněno rejstříkem. A5, brož., 135 str., nákl. 100 výt., předpokládaná cena 38,- Kč) [ISBN 80-7184-045-9]

Kalvach Z. a kol.: Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů II. - skriptum
(Druhý díl stejnojmenné monografie, vydané v roce 1992, podstatným způsobem rozšiřuje informace z uvedených oborů. A5, brož., 214 str., nákl. 1000 výt., cena 54,- Kč) [ISBN 80-7066-986-1]

Buchvaldek M. (editor) a kol.: Praehistorica XXI - Varia Archaeologica 6 - publikace
(Studie zasahují do období starého neolitu (štípaná industrie z části objektu v Chotěbudicích), eneolitu (rozbor jednoho z největších evropských pohřebišť kultury se šňůrovou keramikou) a rané doby dějinné (keramika vytáčená na kruhu z doby stěhování národů v Čechách, minuciózní rozbor zlatých gombíků z pohřebiště na Pražském hradě - Lumbeho zahradě apod.). A4, váz., 268 str., nákl. 700 výt., předpokládaná cena 350,- Kč) [ISBN 80-7066-977-2]


Seznam rubrik


Skok na českou domácí stránku UK