Forum 4/95

Honorati

Bořického medaile

Na počest Emanuela Bořického, zakladatele české petrografie a geochemie, je Přírodovědeckou fakultou Univerzity Karlovy od roku 1965 udělována medaile Emanuela Bořického význačným domácím i světovým badatelům v oborech petrologie, mineralogie a geochemie. K dosavadním třiadvaceti vyznamenaným se 24. dubna 1995 připojili dva badatelé na poli mineralogie, krystalografie a krystalochemie. Jsou to prof. Jozef Zeman z univerzity ve Vídni a ing. Slavomil Ďurovič ze SAV z Bratislavy.

Prof. František Marek z Přírodovědecké fakkulty UK předává medaili Emanuela Bořického prof. Jozefu Zemanovi. Uprostřed druhý z oceněných ing. Slavomil Ďurovič.

Foto Forum: Bohumil Křivda


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK