Forum 4/95

Reflexy

Vzkaz studentům a dospívající mládeži

Do redakce Forum nám signatáři Vzkazu studentům a dospívající mládeži doručili kompletní znění své výzvy. Tento text podepsali čtyři bývalí studenti - vojáci západní zahraniční armády.

Po diskusi, která probíhala "mezi třemi kontinenty", koncipoval konečný text Lubor Zink, nyní významný spisovatel a novinář působící v Kanadě.(Mimo jiné autor knihy Únor / Praha, Naše vojsko 1993).

Mezi podepsanými je i dr. Leopold Zbořil, autor knihy Z války do exilu (Praha, Road 1994), který je předsedou Čs. národní rady americké.

Všichni podepsaní byli za války aktivními členy Ústředního svazu československého studentstva. Podrobnosti o tomto Svazu a jeho intenzívní činnosti, připomínající 17. listopad 1939, jsou obsaženy v publikaci Bohuslava Šulce (Praha, Rozmluvy 1990).

Část výzvy se nám v  době uzávěrky podařilo přetisknout, komplet bude v dohledné době k dispozici jako separát v našem časopisu.

"U příležitosti padesátého výročí konce druhé světové války se obracíme ke generaci, jejíž vědomí a svědomí není deformováno desítiletími života ve lži, s touto výzvou:

Studujte Masarykův odkaz, který vám byl zkreslen či zatajen jeho ideologickými pomlouvači a kolektivistickými revizionisty moderní historie. Pro naši mravní a duchovní obrodu jsou stále aktuální myšlenky obsažené v Ideálech humanitních,v České otázce, v Sociální otázce a ve Světové revoluci.

S poznáním duchovní velikosti tohoto odkazu spojujte svou politickou práci i činnost ve všech sférách denního života. Splníte tak předpoklady k žádoucímu pokračování v práci první republiky na postupném vybudování humanitní demokratické společenské struktury. Nezbytným předpokladem ovšem zůstává dokončení nejen Masarykem požadovaného "odrakouštění" (v krizích "osmičkových" roků - 1938, 48 a 68 - byla chybějící občanská spoluzodpovědnost za řízení státu a národa osudná), ale nyní navíc ještě obtížnější "odbolševizování". To vyžaduje očistu veřejného života od nánosů politického gangsterizmu, prospěchářského kolaborantství, korupce a hospodářského loupežnictví, neboť vytouženou lepší budoucnost nelze stavět, ani s brilantním plánem v ruce, na písku, natož na zkrvaveném písku.

Nedopusťte, aby se zapomínalo na našeho prvního prezidenta a řiďte se jeho dnes zvláště potřebným příkazem:

"Nebát se a nekrást!"

Ve všem, co konáte a budete dělat pro lepší budoucnost vás, vašich potomků, národa a člověčenstva, mějte na paměti nesmlouvavě pravdivé, historií potvrzené diktum, že kdo se nepoučí z chyb a omylů minulosti, je odsouzen je opakovat.

Doufáme, že tento vzkaz mladí lidé správně pochopí a že jim bude podnětem k přemýšlení."

Lubor Zink (Kanada),

Leopold Rozbořil (USA),

Pavel Retter (Austrálie),

Čeněk Adamec (Praha)


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK