Forum 5/95

Otevřený dopis časopisu Forum


Milá paní profesorko Haškovcová,

posteskli jsme si v třetím čísle časopisu Forum, že stále (marně) očekáváme odezvu na naše články, glosy a úvodníky - a ke všem materiálům jsme jako obvykle na začátku měsíce přidali malý sloupeček oslavenců ze všech fakult. Zařazujeme tam pokaždé jubilanty, které nám předává jedno z oddělení rektorátu (to ostatně shromažďuje všechny osobní údaje)... A konečně právě Vaše otištěné jméno nám přiválo smršť čtenářských reflexů, sarkastických e-mailů a telefonátů. Figurovala jste totiž pod datem 19. května 1995, kdy jste podle nás oslavila kulaté padesátiny. Navíc jako zaměstnankyně Husitské teologické fakulty. Těsně před uzávěrkou pátého čísla jste zatelefonovala také vy osobně, že sice velmi ráda přijímáte gratulace, že jste jich zatím otevřela strašnou spoustu, že sice děkujete, ale narozeniny slavíte až v srpnu a neemigrovala jste z "rodné" 3. LF UK. Vydali jsme se tedy v redakci po stopách omylu a nalezli jsme skutečně spis nazvaný věc: seznam profesorů a docentů (navíc s podtitulkem aktualizovaný), kde jste uvedená jako Haškovcová Helena, prof. RNDr. PhDr., CSc., a byla jste zrozena 19. května 1945. Dovolte proto, abych se Vám omluvila za chyby, které se stávají, i v počítačovém věku jsme pouze lidé...

Přesvědčila jste se, že Vás mají kolegové a přátelé rádi a my zase, že se Forum sleduje velmi bedlivě. A protože nevycházíme v srpnu, kdy padesátiny, doufáme, s velkou chutí oslavíte, dovolíme si za Vámi přijít s malou omluvnou kytičkou až v září.

Přeju pěkné léto nejen Vám, ale také ostatním čtenářům časopisu Forum.

dr. Michaela Zindelová, šéfredaktorka


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK