Forum 5/95

Kalendárium


2. ČERVEN

 • Vědecká konference doktorandského studia v biomedicíně se bude konat v prostorách Karolina. Konference je sponzorována programem Tempus a její úroveň bude jedním z kritérií evaluace úrovně postgraduálního studia zahraničními koordinátory. Konference se uskuteční formou posterů v angličtině, které bude možno shlédnout v době od 9.00 - 11.00 hodin. Potom budou hovořit o svých zahraničních zkušenostech přihlášení účastníci z řad doktorandů a učitelů biomedicínských oborů. Cílem konference je porovnat úroveň výzkumu jednotlivých doktorandů, školitelů a oborových rad a naučit doktorandy prezentovat výsledky svých výzkumů v angličtině.
 • 3. ČERVEN

 • arolinum - Spolek absolventů a přátel Univerzity Karlovy a Liga proti rakovině si Vás u příležitosti pátého výročí založení Ligy proti rakovině dovolují pozvat na koncert Vlachova kvarteta Praha .
  Koncert se koná od 19.30 hodin ve velké aule Karolina, Ovocný trh 3, Praha 1.
 • 14. ČERVEN

 • V rámci postgraduálního kurzu Pokroky v buněčné biologii přednese dr. Peter Lichter (German Cancer Research Center, Heidelberg) přednášku na téma Techniques in Molecular Cytogenetics and their Applications in Analysis of Nuclear Topography and Clinical Diagnosis .
  Místo konání: Přednáškový sál histologie a embryologie 1. LF UK, Purkyňův ústav (3. patro), Albertov 4, Praha 2, 9.00 hod. Bližší informace podají dr. Ivan Raška nebo Zdenka Fischlová, tel. 24910315 nebo 294590.
 • 15. ČERVEN

 • V rámci postgraduálního kurzu Pokroky v buněčné biologii přednese dr. Christine Brack (Biocenter, University of Basel) přednášku na téma Electron microscopy of nucleic acids .
  Místo konání: Přednáškový sál histologie a embryologie 1. LF UK, Purkyňův ústav (3. patro), Albertov 4, Praha 2, 9.00 hodin. Bližší informace podají dr. Ivan Raška nebo Zdenka Fischlová, tel. 24910315 nebo 294590.

 • Seznam rubrik
  Skok na českou domácí stránku UK