Forum 6/95

Artes et musae


Letní žeň výstav na "mostě"...

V květnu redakce časopisu Forum navštívila Galerii na mostě (Hradec Králové), kde Farmaceutická fakulta UK - Oddělení dějin farmacie KSKF, Spolek pro vybudování Českého farmaceutického muzea a České farmaceutické muzeum - pořádá v průběhu letních měsíců sled několika výstav. Galerie na mostě vznikla po odevzdání severní budovy fakulty do provozu, tedy před patnácti lety... Vitríny, určené původně pro Ústav dějin farmacie, začala plnit umělecká díla. Snad pro nemožnost vystavovat v Kuksu, kde se léta připravovalo farmaceutické muzeum, se výstavní činnost dostala právě do Oddělení dějin farmacie KSKF. Ve statistice činí kompletní soupis jednotlivých položek expozic neuvěřitelnou číslici dvou set! Zpočátku se o výtvarný kroužek staral především prof. Haise, nyní sestavuje plán doc. Václav Rusek. Každoroční výstavní činnost začíná tiskem novoročenek, pak následuje prvotřídní akce - expozice s názvem Žeň českého a slovenského exlibris. Někteří tvůrci sem zasílají své maličké grafické skvosty mnoho let. V jarních a letních měsících se v galerii střídají práce zaměstnanců, studentů i jejich dětí, vždy se najde nějaký farmaceut, který je výtvarně činný. Letos čeká výstavní prostor ještě kresba a malba Petry Marečkové, na podzim se zde představí čtyři generace rodiny Boudů, říjen bude patřit Renatě Kolářové (Koně), říjen brněnskému Miroslavu Brabencovi (kresby, grafika) - závěr roku pracím Jiřího Poláčka a Václava Plechatého. Velmi působivé logo Galerie na mostě vytvořil chrudimský profesor výtvarné výchovy na tamnějším gymnáziu Stanislav Novotný. Docent Václav Rusek, šéf Českého farmaceutického muzea, se o "zděděnou" prosklenou výstavní síň stará obětavě - a to mu k jeho vlastní práci vědecké i zájmové přibude velmi záhy radostná a léta očekávaná událost, ale zároveň další starost: za barokní lékárnou v Kuksu se totiž konečně uvolnily a rekonstruovaly dvě místnosti, kde bude konečně umístěna zatím alespoň část expozice Českého farmaceutického muzea.

(mich)


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK