Forum 6/95

Honorati


Noví profesoři jmenováni!

Prezident ČR Václav Havel jmenoval k 1. květnu 1995 jednaosmdesát profesorů, kterým byly dekrety předány v pražském Karolinu 25. května 1995 ministrem školství, mládeže a tělovýchovy Ivanem Pilipem. Nejmladším z nových profesorů je osmatřicetiletý Jiří Zlatuška z Masarykovy univerzity v Brně (nový profesor informatiky), nejstarším letos jmenovaným profesorem pak Zdeněk Poleno (Česká zemědělská univerzita v Praze, obor pěstování lesů). Na našem snímku předává ministr školství dekret dětskému psychologovi Zdeňkovi Matějčkovi (FF UK, obor psychologie). Nový profesor řekl, že podle jeho názoru "není nejdůležitější vnější rámec vysokého školství ani ekonomická situace, ale vztah mezi učiteli a studenty. Jací budou učitelé, to do jisté míry závisí na studentech, na jejich zájmu na tom, co od svých učitelů dokáží získat. Vztah pedagogů ke studentům není jednosměrný, taková je tradice Univerzity Karlovy od dob Karla IV."

V České republice bylo od roku 1990 jmenováno 837 profesorů, k prvnímu květnovému dni 1995 přibylo k tomuto počtu z Univerzity Karlovy dvacet šest nových profesorů:

 • prof. PhDr. Marie Bořek-Dohalská, DrSc. (FF),
 • prof. MUDr. Radim Brdička, DrSc. (1. LF),
 • prof. PhDr. František Čermák, DrSc. (FF),
 • prof. MUDr. Jaroslav Dršata, CSc. (FaF),
 • prof. MUDr. Zdeněk Fendrich, CSc. (FaF),
 • prof. PhDr. Eva Hajičová, DrSc. (FF),
 • prof. RNDr. Jiří Hlaváček, CSc. (FSV),
 • prof. MUDr. Jan Hořejší, DrSc. (2. LF),
 • prof. PhDr. Jiří Hoskovec, CSc. (FF),
 • prof. RNDr. Pavel Höschl, DrSc. (MFF),
 • prof. RNDr. Milan Chvála, DrSc. (PřF),
 • prof. PhDr. Rudolf Kovář, DrSc. (FTVS),
 • prof. PhDr. Marie Königová, CSc. (FF),
 • prof. PhDr. Jiří Kraus, DrSc. (FSV),
 • prof. PhDr. Zdeněk Matějček, CSc. (FF),
 • prof. Ing. Lubomír Mlčoch, CSc. (FSV),
 • prof. PhDr. Jiří Musil, CSc. (PřF),
 • prof. Ing. Jiří Niederle, DrSc. (MFF),
 • prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. (FF),
 • prof. PhDr. Zdena Palková, CSc. (FF),
 • prof. RNDr. Bohumil Sikyta, DrSc. (FaF),
 • prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, DrSc. (1. LF),
 • prof. PhDr. František Šmahel, DrSc. (FF),
 • prof. RNDr. Marie Tichá, CSc. (PřF),
 • prof. PhDr. Ivo Tretera, CSc. (FF),
 • prof. PhDr. Ivan Vojtěch (FF).
 • Text a foto Forum : Michaela Zindelová


  Zlatá pamětní medaile dr. Dušanu Zbavitelovi

  Na vědecké radě UK dne 25.5.95 udělil rektor Univerzity Karlovy, prof. JUDr. Karel Malý,DrSc. Zlatou pamětní medaili UK dr. Dušanu Zbavitelovi, DrSc. (nar. 7.5.1925). Ocenil tak celoživotní dílo předního českého indologa, který spojoval oblast vědeckou, pedagogickou i popularizační. Vedle externí výuky sanskrtu a bengálštiny v 50. a 60. letech na FFUK se věnoval obecným otázkám literární teorie a hojně překládal ze sanskrtu (např. Oceán příběhů) i bengálštiny (dílo R.Thákura aj.) a publikoval knihy o indických dějinách a kultuře. Když po r.1968 musel opustit Orientální ústav ČSAV, vyučoval úspěšně sanskrt v Jazykové škole. Po sametové revoluci se jako externista opět aktivně a nezištně zapojil do výuky indologie na FFUK.

  (vac)


  Seznam rubrik
  Skok na českou domácí stránku UK