Forum 6/95

Interview


Tchaj-wan vzdálený (a přece tak blízký)

Na přelomu dubna a května odcestovali rektor UK prof. JUDr. Karel Malý, DrSc. a prorektor pro zahraniční styky prof. dr. Jaroslav Vacek, CSc. na týdenní pracovní návštěvu ostrova Tchaj-wan (Čínská republika). Cílem týdenního pobytu v Taipei byl podpis dohody o spolupráci, ale cestě předcházelo samozřejmě také velice důkladné seznámení s poměry a mentalitou lidí. Pobyt v Taipei, městě s velmi evropským rytmem, měl přesný a náročný pracovní harmonogram maximálního časového využití, od ranních hodin do pozdních večerů. Představitelé Karlovy univerzity byli hosty Národní tchajwanské univerzity (National University of Taiwan), kde se při vzájemných rozhovorech precizovaly možnosti vzájemné spolupráce; pobyt vyvrcholil podepsáním dohody o spolupráci.


Správní budova (National Taiwan University)

Foto pro Forum: archiv rektora UK

Celý týden na Taipei měl neobyčejně zajímavý průběh, zejména díky pozornosti, která byla českým "univerzitním velvyslancům" věnována. Jednání probíhala na úrovni vedení univerzity a vedení fakult. Rektor Univerzity Karlovy byl přijat také ministrem školství, na závěr došlo dokonce k neplánované audienci u předsedy vlády Lien Chana. O významu pracovní cesty a jejích výsledcích hovořila redakce časopisu Forum s rektorem UK:

Přivezli jste do Prahy podepsanou smlouvu o spolupráci. Proč ji považujete za mimořádně důležitou pro naše evropské teritorium?

Musím přiznat, že jsme jednou z mála univerzit, se kterou tchajwanská univerzita smlouvu podepsala. Na první pohled by se mohlo zdát, že Čínská republika Tchaj-wan je pro nás příliš odlehlá a příliš exotická. Vlastně se nabízí otázka, proč vlastně s takovou univerzitou jednat... Ale bližší pohled ukázal, že Tchaj-wan je zemí s velkou ekonomickou budoucností a v současné době prožívá ohromný ekonomický růst. Už dneska se ocitá ekonomicky někde mezi Jižní Koreou a Japonskem, a přitom má jen kolem dvaceti milionů obyvatel! Pokud jde o její vztah k vědě a vzdělání, je velmi pozitivní. Na vědu a vzdělávání dávají ročně 1,7 % hrubého národního produktu, velké procento z rozpočtu musí jít právě do této sféry. Tento fakt se pozná na každém kroku, na vybavení a úrovni fakult a laboratoří. Měli jsme příležitost navštívit dvě významná pracoviště - lékařskou fakultu, jejíž pracovník, profesor Wei Jao Chen, je prezidentem National Taiwan University a prohlédli jsme si špičkově vybavenou univerzitní nemocnici. Druhým místem bylo College of Engeneering, kde jsme si prohlédli počítačové centrum pro výzkum moderní computerové techniky. Zjistili jsme například, že existují obrovské možnosti spolupráce zejména v oblasti komunikace člověka s počítačem v přirozeném jazyku, ale také v jiných záležitostech.

Můžete tyto další oblasti konkretizovat?

Obrovský zájem má vedení univerzity o spolupráci v oblasti přírodních věd, ať je to geografie, geologie, oceánografie, ale také botanika a oblast lékařských věd . A dále - to možná mnohé překvapí - existuje zájem o vědy právní. Čínská republika Tchaj-wan převzala totiž německý právní systém včetně občanského práva, rodinného práva a trestního práva a naprostá většina profesorů zdejší Právnické fakulty se habilitovala na nejpřednějších německých univerzitách a nebo, výjimečně, na Sorboně v Paříži. Zájem o spolupráci směřuje především k tomu, aby jejich studenti mohli u nás studovat v postgraduálním studiu na Právnické fakultě, s tím, že si osvojí češtinu a popřípadě angličtinu. Skutečný zájem o spolupráci existuje v oblasti hostujících profesorů (týká se to i matematiky a fyziky). V oblasti filologické bude naše univerzita poskytovat pomoc při vzdělávání studentů v ruštině, ukazuje se totiž, že studenti, kteří zatím studovali krátkodobé konverzační kurzy v Petrohradě nebo v Moskvě, mívali někdy v hostitelské zemi bez jazykové znalosti vážné problémy. Pravděpodobně by již v lednu 1996 přijela první skupina studentů na náš Ústav jazykové a odborné přípravy, který by požadovanou výuku zajistil. V příštím roce na podzim navštíví naši univerzitu prezident a prorektor tchaj-wanské univerzity, během pobytu bychom uzavřenou dohodu začali naplňovat konkrétními projekty, ke kterým budou fakulty vyzvány. Jednali jsme také s prezidentem největší tchaj-wanské nadace dr. Yih-yuana Lee (CCK Foundation for International Scholarship), která zprostředkovává mezinárodní studentské a vědecké výměny, a i zde jsme v podstatě úspěšní.

Dá se tedy říci, že výsledkem cesty je stoprocentní úspěch?

Ten zdánlivě malý ostrov ve velké Číně, který se ovšem cítí být její součástí a svoji identitu chápe jako identitu čínskou, se podle mého názoru stává důležitým spojencem v oblasti vědy a vzdělávání.

Do těchto oblastí nám otevřel cestu mezinárodně uznávaný sinolog profesor Oldřich Král (FF UK), ale i ekonomický a kulturní zájem o naši republiku v posledních letech na východě neobyčejně stoupá - naše firmy jsou na Tchaj-wanu úspěšné. A tuto nebývalou možnost bychom měli skutečně dobře využít...

Michaela Zindelová

Foto pro Forum: archiv rektora UK


Univerzitní knihovna (National Taiwan University)


Univerzitní klinika, vybavená veškerým potřebným zařízením, včetně restaurací, kaváren, obchodů a zahrad na terasách v desátém poschodí (Taiwan University Hospital)


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK