Forum 6/95

Kaleidoskop


Přečetli jsme za Vás ve fakultních novinách, časopisech, zpravodajích i mimo ně...

(Univerzitní noviny - List Masarykovy univerzity a Nadace Universitas Masarykiana č. 4/95)

Expedice Titicaca 95

Ve dnech 17. května až 9. června 1995 se uskuteční Expedice Titicaca 95. Jejím cílem je největší horské jezero na světě, jezero Titicaca v Andách, ležící na hranici mezi Peru a Bolívií.

Expedici vede ing. Pavel Pavel, známý odborník, zabývající se experimentálně archeologickými pokusy s megality. Ing. Pavel Pavel objasnil transport kamenných soch na Velikonočním ostrově, kde spolupracoval se známým norským spisovatelem a experimentátorem Thorem Heyerdahlem, předvedl jak bylo možné postavit Stonehenge v Anglii a nyní se hodlá soustředit na megalitické stavby předkolumbovské Ameriky. Na expedici se podílejí Masarykova univerzita, Nadace Universitas Masarykiana a katedra antropologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity. Výpravu podporuje též řada dalších institucí a firem, například Minolta (centrála Brno), která pro fotografickou dokumentaci poskytla fotoaparát Dynax 700si, světový fotoaparát roku 1994.

Záměrem výpravy je ověřit platnost teorie ing. Pavla Pavla o způsobu převozu kamenných monolitů na stavbu starověkého města Tiwanaku.

Město Tiwanaku, vzdálené asi 16 km od jezera Titicaca, náleží k tzv. tíwanacké kultuře. Tato zemědělská kultura vzkvétala mezi 5. stoletím př. n. l. a 10. stoletím n. l. Její příslušníci žili v nehostinných drsných podmínkách náhorní plošiny ve výšce 3800 m nad mořem. Údaje o této kultuře jsou velice kusé, protože zanikla dávno před obdobím Inků i před konkvistou.

Kamenolomy se nacházejí na opačném břehu jezera a transport mnohatunových kamenů po souši v členitém terénu je prakticky nemožný. Podle teorie ing. Pavla Pavla nevozili kamenné bloky vážící několik desítek tun na palubách svých totorových lodí, ale ponořené ve vodě a zavěšené mezi dvěma čluny.

Expedice se pokusí o převoz jednoho z monolitů, zanechaného v lomu pravděpodobně ještě staviteli Tiwanaka. Kámen byl k experimentu vybrán ve spolupráci s Instituto Nationale de Arqueología v La Pazu v loňském roce, při návštěvě ing. Pavla Pavla v Bolívii. Váží 30 tun a je opracován.

Činnost expedice je rozvržena do tří let. V letošním roce kámen uvolní a připraví k vyzvednutí. Souběžně bude proveden ve spolupráci s Instituto Nationale de Arqueología archeologický průzkum terénu okolo kamene. V následujícím roce expedice kámen vyzvedne a dopraví na břeh jezera Titicaca vzdálený od kamenolomu 1200 m. Ve třetím roce bude monolit převezen po trase dlouhé 110 km na druhou stranu jezera a dopraven do města Tiwanaka, kde bude usazen na vhodném místě. K převozu expedice použije totorové čluny vyrobené Indiány z kmene Aymarů.

Ing. Pavel Pavel prokázal proveditelnost své teorie již před několika lety, kdy na jihočeském rybníku Svět převezl třítunový balvan na vlastnoručně vyrobených člunech ze skřípince jezerního (Schoenoplectus lacustris; roste například i v Botanické zahradě Přírodovědecké fakulty MU), který je blízkým příbuzným jihoamerické totory (Scirpus riparius).

Eva Drozdová


(Mladá fronta Dnes, 19. května 1995)

Na hřišti nečekaný úspěch duchovních

Překvapivého 3. místa na turnaji v minifotbale, který se uskutečnil v rámci Rektorského sportovního dne, dosáhli mladí posluchači Katolické teologické fakulty. Turnaje se celkem zúčastnilo 16 mužstev, v nichž se představilo 160 fotbalistů, mezi nimi i tým maďarských studentů. Celkovým vítězem se stali studenti III. ročníku FTVS.
Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK