Forum II/1

Dopis


Novinky pod redakční "střechou"

Vážení příznivci časopisu Forum,

s  chutí a usilovností jsme se po prázdninách pustili do přípravy druhého ročníku univerzitního časopisu - poučeni vašimi radami, připomínkami a názory. Forum přes letní měsíce získalo několik nutných úředních štemplů - má teď uloženou registraci na Ministerstvu kultury ČR, "ISSN" pro českou i anglickou mutaci. Velmi rychlé zrání prodělal po mnoha konzultacích také nápad zřídit při časopise inzertní minioddělení na zprostředkování inzerce. Cesta mnoha kolků a dalších úředních otisků je už za námi, a tak vám můžeme sdělit na začátku semestru potěšující zprávu: časopis Forum může ještě víc sloužit a pomáhat také vám!

Malým výzkumem se totiž prokázalo, že každá z fakult zadává celou řadu inzerátů do denního tisku - jako stáže, vypsání konkursů a volných míst. Pokud se se svým požadavkem obrátíte na naši radakci, váš inzerát jazykově upravíme a podle vašich požadavků zadáme do vybraného denního tisku, rádi zprostředkujeme vaše specifická přání. Podle doby uzávěrek jednotlivých čísel Forum navíc zveřejníme bezplatně text v celouniverzitním časopise.

A efekt celé věci, ptáte se? Pro časopis se Živnostenským oprávněním pro inzertní práci zní faktura po otištění vašeho textu - například od deníku MF Dnes - na podstatně nižší sumu než-li částka zaslaná k proplacení na fakultu. v tomto ohledu uzavíráme akviziční smlouvy s jednotlivými inzertními odděleními našich deníků a časopisů. Navíc všechno účtování půjde mimo vás...

Finanční přínos - chcete-li - zisk, nebo marže, se bude dělit na dvě části: část, která by měla vylepšit a "obarvit" dosavadní podobu univerzitního časopisu. Druhý ušetřený díl poputuje na konci semestru zpátky k adresátu, tedy na vaši fakultu.

Jak se osvědčí naše novinka z redakční líhně? To záleží od tohoto okamžiku jen a jen na vás... Forum v druhém ročníku své existenci vychází dvanáctkrát ročně, na konci zimního a letního semestru vyjde také v anglické mutaci, příspěvky - především krátké a kratší, polemické a vtipné jsou vítány.

Michaela Zindelová
šéfredaktorka


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK