Forum II/1

Ex libris


S několikaměsíčním náskokem před datem oficiálních oslav (v červenci 1995) vyšla kniha s názvem Lékařská fakulta Univerzity Karlovy v Hradci Králové 1945 - 1995, kterou napsal autorský kolektiv vedený prof. MUDr. Ladislavem Chrobákem, CSc. v redakci PhDr. Vladimíra Panouška a vydalo nakladatelství ATD v Hradci Králové. Kniha o rozsahu 163 stran obsahuje kapitoly z historie Lékařské fakulty UK v Hradci Králové a zdravotnictví na Královéhradecku, ale také mnoho vzpomínkových črt sepsaných pracovníky fakulty a Fakultní nemocnice (doplněna je fotografiemi z historie i ze současnosti školy a také seznamem všech absolventů fakulty). Součástí knihy se stalo volně připojené Supplementum, obsahující program oslav 50. výročí založení fakulty, přehled vědeckých akcí konaných u příležitosti tohoto jubilea a stručnou charakteristiku činnosti některých pracovišť Fakultní nemocnice.

Kniha má pro čtenáře zvláštní přitažlivost a slibuje příjemné počtení. Je ojedinělá také jednou kuriozitou: mezi věkem nejmladšího a nejstaršího člena autorského kolektivu vzniklo časové rozpětí bezmála sedmdesát let.

Knihu mohou zájemci zakoupit v pokladně na Lékařské fakultě UK v Hradci Králové. Písemně se dá objednat zaslání knihy na dobírku na adrese: Lékařská fakulta UK, sekretariát děkana, Šimkova 870, 500 38 Hradec Králové (cena 150,- Kč).


Žižka J.: Diagnostika syndromů a malformací

Kniha získala prestižní cenu Josefa Hlávky za rok 1994. Rozsahem 420 stran a 1057 fotografiemi představuje podrobný obrazový atlas 221 syndromových a malformačních jednotek. Poskytuje základní klinické informace a umožňuje rychlou vizuální diagnostiku. Vydalo nakladatelství Galén, Praha 1994. Cena 499,- Kč. (Pozn.: autor je přednostou oddělení lékařské genetiky FN v Hradci Králové).


Červinka M. - Balls M. (editoři): Alternatives to Animal Experimentation. Alternativy k pokusům na zvířatech

Sborník příspěvků v české a anglické verzi ze setkání řešitelů Společného evropského projektu TEMPUS JEP 1485, které se konalo 24.5.1994 na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové.


Hejzlar M.: Antibiotika v praxi

Kniha je druhým, zcela přepracovaným a rozšířeným vydáním publikace Vademekum antibiotické terapie (cena nakladatelství Avicenum za rok 1985). Na 499 stránkách je popsáno 132 antibiotik, kniha najde své adresáty především mezi klinickými pracovníky, informace v ní najdou i teoretičtí pracovníci. Vydalo nakladatelství Galén, Praha 1995. Cena 369,- Kč.hR> Rožánek P.: Tuberkulóza a mykobakteriózy dnes - skriptum

Vydalo nakladatelství Karolinum v roce 1995, cena 36,- Kč.


Bartáková E.: Vybrané kapitoly ze stomatologické propedeutiky - skriptum

Vydalo nakladatelství Karolinum v roce 1995, cena 47,- Kč.


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK