Forum II/1

znak UKHonorati znak LF HK


Rektor Univerzity Karlovy udělil u příležitosti 50. výročí založení Lékařské fakulty UK v Hradci Králové pamětní medaile Univerzity Karlovy

Zlaté medaile UK

prof. MUDr. Antonínu Fingerlandovi, DrSc.
"za celoživotní práci ve prospěch zdravotnictví a Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové"
prof. MUDr. Leonu Sazamovi, DrSc.
"za zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové"

Stříbrné medaile UK

doc. MUDr. Karlu Bartákovi, CSc.
"za zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové"
doc. MUDr. Jiřímu Bittnerovi, CSc.
"za dlouholetou úspěšnou práci a za zásluhy o Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy v Hradci Králové"
prof. MUDr. Iljovi Hradilovi, CSc. in memoriam
"za zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové"
prof. MUDr. Ladislavu Chrobákovi, CSc.
"za zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové"
Městu Hradec Králové
"za trvalou podporu vysokého školství ve městě Hradec Králové"
prof. MUDr. Pravoslavu Stránskému, CSc.
"za rozvoj Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové"
prof. MUDr. Luboru Vokrouhlickému, DrSc.
"za rozvoj Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové"
prof. MUDr. Vladimíru Vortelovi, DrSc.
"za významné pracovní úspěchy a rozvoj vědecké práce na Lékařské fakultě Univerzity Karlovy v Hradci Králové"

Bronzové medaile UK

doc. MUDr. RNDr. Miroslavu Červinkovi, CSc.
"za zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové"
doc. MUDr. Leoši Hegerovi, CSc.
"za zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové"
doc. MUDr. Jiřímu Náhlovskému, CSc.
"za angažovanou práci v Akademickém senátu Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové"
doc. MUDr. Ivo Šteinerovi, CSc.
"za zásluhy o rozvoj Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové"

Děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové udělil pamětní medaile Lékařské fakulty UK v Hradci Králové za zásluhy o fakultu těmto mimofakultním pracovníkům

Zlatá medaile LF UK

prof. JUDr. Karlu Malému, DrSc.
rektorovi Univerzity Karlovy

Stříbrná medaile LF UK

prof. PhDr. Petru Blahušovi, DrSc.
prorektorovi Univerzity Karlovy

MUDr. Ivanu Drašnerovi
řediteli Fakultní nemocnice v Hradci Králové

plk. prof. MUDr. Josefu Fuskovi, DrSc.
rektorovi a náčelníkovi Vojenské lékařské akademie J. E. Purkyně v Hradci Králové

prof. MUDr. Pavlu Klenerovi, DrSc.
prorektorovi Univerzity Karlovy

prof. RNDr. Zdeňku Pertoldovi, CSc.
prorektorovi Univerzity Karlovy

prof. PhDr. Jaroslavu Vackovi, CSc.
prorektorovi Univerzity Karlovy

doc. Ing. Ivanu Wilhelmovi, CSc.
prorektorovi Univerzity Karlovy


Bronzová medaile LF UK

doc. MUDr. Ivaně Dvořáčkové, DrSc.
zdravotnímu radovi Okresního úřadu v Hradci Králové

Ing. Martinu Dvořákovi
primátorovi města Hradec Králové

doc. RNDr. Luďkovi Jahodářovi, CSc.
děkanovi Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové

Mistru Vladimíru Komárkovi
akademickému malíři

PhDr. Vladimíru Panouškovi
klinickému psychologovi Fakultní nemocnice v  Hradci Králové

Jaroslavě Pečenkové
hlavní sestře Fakultní nemocnice v Hradci Králové

doc. PhDr. Oldřichu Richterkovi, CSc.
rektorovi Vysoké školy pedagogické v Hradci Králové

doc. MUDr. Vladimíru Semeckému, CSc.
docentovi Farmaceutické fakulty Univerzity Karlovy v  Hradci Králové

Ing. Jiřímu Vlčkovi
přednostovi Okresního úřadu v Hradci Králové

Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK