Forum II/1

Jubilea


Časopis Forum připomíná významná zářijová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50

2. 9. doc. Ing. Petr Sladký, CSc. (MFF)

19. 9. doc. PhDr. Antonín Rychtecký, DrSc. (FTVS)

30. 9. doc. RNDr. Pavla Čapková, CSc. (MFF)

55

20. 9. prof. RNDr. Jana Jurečková. DrSc. (MFF)

20. 9. doc. PhDr. Jan Karger, CSc. (FTVS)

60

19. 9. prof. PhDr. Radoslava Brabcová, CSc. (PedF)

23. 9. prof. RNDr. Jiří Klinot, CSc. (PřF)

28. 9. prof. Ing. Miroslav Rakovič, DrSc. (1. LF)

29. 9. doc. PhDr. Bohumil Stejskal, CSc. (PedF)

65

13. 9. prof. PhDr. Oldřich Král, CSc. (FF)

21. 9. prof. PhDr. Oldřich Mikšík, DrSc. (FF)


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK