Forum II/1

Program oslav


Program oslav 50. výročí založení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové


5. října 1995 (čtvrtek)

 • Sportovní akce studentů:

 • 9.00 hod. - Turnaj v odbíjené - areál VLA JEP, Heyrovského ul.

 • 14.00 hod. - Turnaj v malé kopané - areál VLA JEP, Heyrovského ul.

 • 14.00 hod. - Slavnostní shromáždění zaměstnanců fakulty spojené s předáním pamětní grafiky výtvarníka Vladimíra Komárka našim významným učitelům - velká posluchárna LF UK.


 • 6. října 1995 (pátek)

 • 10.00 hod. - Slavnostní shromáždění zaměstnanců fakulty a Fakultní nemocnice ve velkém sále kongresového centra Aldis 15.00 hod. - Přijetí čestných hostů děkanem fakulty a primátorem města (dům U Špuláků)

 • 16.00 hod. - Zahájení výstavy 50 let Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové ve výstavní síni římskokatolického biskupství, Velké náměstí (výstava potrvá do 20. října 1995, otevřeno denně od 10.00 do 17.00 hod.)

 • 14.00 - 17.00 hod. - Den otevřených dveří - prohlídka vybraných kateder Lékařské fakulty UK, pracovišť Fakultní nemocnice a VLA JEP. Výlety do okolí města podle zájmu hostů: Bílá věž, Třebechovický betlém, Kuks, Hrádek u Nechanic, zámek Opočno

 • 17.30 hod. - Slavnostní koncert Filharmonie Hradec Králové v koncertním sále filharmonie

 • 20.00 hod. - Recepce v hotelu Černigov


 • 7. října 1995 (sobota)

 • 9.30 hod. - Slavnostní imatrikulace nově přijatých posluchačů Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové - velký sál kongresového centra Aldis

 • 9.00 - 12.00 hod. - Den otevřených dveří (jako výše). • U příležitosti 50. výročí založení Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Hradci Králové bylo a bude uspořádáno celkem 32 sjezdů, konferencí a sympozií, z toho dvě akce mezinárodní, čtyři s mezinárodní účastí, čtyři akce bilaterální česko-slovenské a česko-polské a deset akcí celostátního významu. v následujících měsících se uskuteční ještě tyto odborné a vědecké akce:

  25. kongres České a Slovenské gastroenterologické společnosti.

 • Místo a datum konání: Hradec Králové, 28. - 30.9.1995.
 • Koordinátor: prof. MUDr. Bohumil Fixa, DrSc.

 • Pracovní den České Společnosti parenterální a enterální výživy České lékařské společnosti J. E. Purkyně (téma: Vitaminy v klinické výživě).
 • Místo a datum konání: Hradec Králové, 11.10.1995.
 • Pořadatel: Společnost parenterální a enterální výživy České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
 • Koordinátoři: doc. MUDr. Vladimír Palička, CSc. (Ústav klinické biochemie a diagnostiky FN a LF UK Hradec Králové) a prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc. (Gerontologická a metabolická klinika FN a LF UK Hradec Králové).

 • Celostátní konference komise pro hypertenzi Kardiologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
 • Místo a datum konání: Hradec Králové, 12. - 13.10.1995.
 • Koordinátor: prof. MUDr. Vladimír Pidrman, DrSc.

 • Workshop technologického assesmentu v rehabilitaci (náklady, efektivita, kvalita života v rehabilitaci).
 • Místo a datum konání: Hradec Králové, 22. - 25.10.1995.
 • Pořadatel: Česká společnost biomedicinského inženýrství a lékařské informatiky (ČSBMILI), SZO (WHO), Mezinárodní federace biomedicinského inženýrství, MZ ČR.
 • Organizátor: Klinika rehabilitace a protetiky FN a LF UK Hradec Králové.
 • Koordinátor: MUDr. V. Tošnerová, CSc.

 • Akutní ischemie myokardu, patologické aspekty a klinické implikace.
 • Místo a datum konání: Opočno, 18. - 20.10.1995.
 • Pořadatel: Komise pro experimentální kardiologii při Fyziologické společnosti a Kardiologické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
 • Organizátor: Kardiologické pracoviště I. interní kliniky FN a LF UK Hradec Králové.

 • Mezikrajský seminář patologů.
 • Místo a datum konání: Hradec Králové, 2.11.1995.
 • Pořadatel: Fingerlandův ústav patologie LF UK a FN Hradec Králové.

 • VII. národní kurs funkční endonazální chirurgie.
 • Místo a datum konání: Hradec Králové, 7. - 10.11.1995.
 • Pořadatel: Katedra a klinika otorinolaryngologie LF UK a FN v Hradci Králové.

 • III. International Course of Functional Endonasal Surgery.
 • Místo a datum konání: Hradec Králové, 11. - 12.11.1995.
 • Pořadatel: Katedra a klinika otorinolaryngologie FN a LF UK v Hradci Králové.

 • Aktuální problematika léčby závažných dermatóz.
 • Místo a datum konání: Hradec Králové, 16.11.1995.
 • Pořadatel: Kožní klinika FN a LF UK v Hradci Králové.

 • Celostátní sjezd Gerontologické a geriatrické společnosti České lékařské společnosti J. E. Purkyně (téma: Zvláštnosti léčby kriticky nemocných ve stáří).
 • Místo a datum konání: Hradec Králové, 7. - 8.12.1995.
 • Pořadatel: Gerontologická a geriatrická společnost České lékařské společnosti J. E. Purkyně.
 • Koordinátoři: prof. MUDr. Zdeněk Zadák, CSc., MUDr. Eduard Havel - Gerontologická a metabolická klinika FN a LF UK Hradec Králové.

 • Revmatologické dny v Bohdanči.
 • Místo a datum konání: Bohdaneč, 7. - 8.12.1995.
 • Koordinátor: prof. MUDr. Zbyněk Hrnčíř, DrSc. • Kromě uvedených vědeckých a odborných akcí se u příležitosti jubilea fakulty uskuteční i dvě odborně zaměřené výstavy:

  2.ročník odborné lékařské výstavy MEDREGION 95.

 • Místo a datum konání: Hradec Králové, 20. - 21.9.1995.
 • Pořadatel: Firma Nucleus - RNDr. Ing. František Skopec, CSc.


 • Výstava zahraniční odborné literatury.

 • Místo a datum konání: Hradec Králové, 13. - 15.11.1995.
 • Pořadatel: Lékařská knihovna LF UK a FN Hradec Králové.


 • Seznam rubrik
  Skok na českou domácí stránku UK