Forum II/10 - Anketa

Jak se vám líbí?

Tak velké množství univerzitních hodnostářů a zajímavých hostů rozšířené vědecké rady UK v Mětském muzeu hlavního města Prahy přítomných na vernisáži výstavy Umělecká díla Karolina, novináře přímo "nutí" k maličké anketní otázce: Jak se vám líbí ojedinělá přehlídka univerzitních pokladů?

Prof. PhDr. Radim Palouš ("zastižen" před vlastním rektorským portrétem Bedřicha Dlouhého): Nerad se dívám na vlastní portréty i fotografie, ale to je zřejmě stránka obecně lidská. Nejsem kunsthistorik, ale často slýchám, že v současné umělecké atmosféře postmoderny je právě Dlouhého pojetí stále příkladem, jak postmoderna přistupuje k realistickému postupu, který ovšem nemá postrádat vůdčí myšlenku - tou u Dlouhého je, že důstojnost rektora nemá být v šatech... Samozřejmě už dříve jsem měl možnost vidět mnohé z vystavených obrazů v Karolinu. Vídal jsem je pouze jednotlivě, ale v tomto celku? To mě jímá velká úcta...

Vilém Petřík, podnikatel, prezident Nadace za právní stát: Jsem nadšený, stejně jako všichni, tato expozice je vynikající a šťastná myšlenka. Člověka při pohledu na jednotlivé obrazy napadá stále jediná paralela - jak úzce je Univerzita Karlova bytostně spjatá s dějinami českého státu, jak je kopíruje!

Prof. MUDr. Pravoslav Stránský, CSc., předseda AS UK: Loni jsem měl možnost se vzácnou zahraniční delegací vidět i obrazy, které zatím byly veřejnosti neznámé. Jsou to skvosty. Vidět tyto obrazy osvětlené na expozici, v umělecké syntéze, je pro mne vizí krásné expozice k 650. výročí UK v roce 1998.

Doc. RNDr. Milan Stloukal, DrSc., ředitel Národního muzea: Trochu mě jen zaskočila časová shoda i podobný název mezi výstavou AV ČR, kterou hostilo naše muzeum. Rozdíl je jistě v tom, že univerzitní dějiny jsou o poznání delší než existence Akademie věd. Nejsem kunsthistorik, ale podle mého názoru je tato expozice skutečným objevem.

Jiří Harcuba, výtvarník (tvůrce medaile k 650. výročí UK): Ideální výstava v naší postmoderní době, ve které je příjemné, že je otevřená platforma pro všechny - co bylo zatracované ve jménu moderny se zase začíná uplatňovat. Věci získávají najednou vedle sebe jinou valenci. A člověk získává možnost rozhodnout se. Tato expozice je právě příkladnou a prvotřídní ukázkou této otevřenosti...

RNDr. Jan Koukal, CSc., primátor hlavního města Prahy: Možná málo výrazný aspekt této slavnosti je symbolický v tom, že univerzitní výročí se uskutečňuje v Muzeu hlavního města Prahy. Pro mne osobně jde o velmi symbolický akt... Kromě krásné výstavy mě zaujaly ve výběru témat práce odměněné Mimořádnou cenou rektora za příspěvek k budování právního státu. Témata odpovídala obsahu mého projevu na dnešní vědecké radě UK - tedy podobnost, nebo historické souvislosti samosprávy UK a správy města. Oslovil jsem některé oceněné studenty a doktorandy, protože bych rád využil jejich vědecké potence a erudice pro potřeby svého úřadu.

Magdalena Dietlová, šéfredaktorka časopisu Xantypa: Pro mne byla ta výstava naprostým zjevením. Všechno, co dělám, je vždy o lidech, i můj nový časopis Xantypa. Najednou jsem v té přehlídce tváří uviděla duchovní pozadí univerzity. Najednou není třeba mluvit o čem Univerzita Karlova je - kromě jiného o tom vypovídá ta obrazová syntéza personalit...

(mich)Primátor hl. města Prahy Jan Koukal s rektorem UK prof. Karlem Malým při zasedání vědecké rady UK


JUDr. Alena Macková s čerstvým diplomem Mimořádné ceny rektora v rozhovoru s Magdalenou Dietlovou

Foto Forum: Michaela Vlčková