Forum II/10 - Artes et musae

Pocta Josefu Vavrouškovi

"Až jednou na velikém sněmu ptačím v čase mezi skřivánkem a sovou bude jednohlasně přištěbetáno jaro, já se tam vrátím!" Úryvkem z básně Františka Halase byl zahájen vzpomínkový večer na politika, ekologa a učitele UK Josefa Vavrouška a jeho dceru Petru, studentku IZV UK, kteří zahynuli před rokem pod lavinou v Tatrách. Setkání se uskutečnilo 18. března 1996 v beznadějně vyprodaném pražském Divadle Ungelt.

V podání režiséra a herce Jana Kačera a herečky Táni Fischerové jsme slyšeli báseň v próze Já se tam vrátím Františka Halase, úryvky z Citadely Antoina de Saint-Exupéry, texty Alberta Schweitzera a Josefa Vavrouška. Ze zvukového záznamu zazněl také hlas Josefa Vavrouška z jeho rozhovorů pro Český rozhlas.

O milou atmosféru večera se postarali všichni zúčastnění - rodina Josefa a Petry Vavrouškových, nejbližší přátelé a spolupracovníci Josefa Vavrouška a spolužáci Petry, ale také všichni ti, jimž je blízká myšlenka trvale udržitelného způsobu života. Do divadelního klubu, mezi židle darované známými osobnostmi, přibyla židle Josefa a Petry Vavrouškových, kterou divadlu věnovala paní Eva Vavroušková.

Na závěr jedinečného večera znovu zazněl v podání Jana Kačera Halasův text bohatý zvláštní symbolikou: "Slyšeli jste to? Já ano! Tiše! Ještě něco! Klubání kuřátek je slyšet až sem, až sem do té hromady kamení. Tráva pláče, tráva někde u nás pláče za pozdvihování rána. Já se tam vrátím, já se tam vrátím!"

Text a foto Forum: Michaela Vlčková


Paní Eva Vavroušková (vpravo) v rozhovoru s režisérem ND Janem Kačerem
Společnost přátel UPM požádala univerzitní časopis Forum o zveřejnění cílů jejich nově instalované společnosti. Možnosti členství, přihlášky a další podrobnosti jsou k dispozici v tiskovém oddělení Univerzity Karlovy.

Vážení přátelé,

v roce 110. výroční založení Uměleckoprůmyslového muzea v Praze a ve změněných životních podmínkách navazujeme na starou tradici a obnovujeme činnost někdejší Společnosti přátel UPM. Cílem činnosti společnosti je umožnit zájemcům o umělecké řemeslo, umělecký průmysl, starožitnosti i o soudobé užité umění a design trvalý kontakt se sbírkami UPM. Muzejní sbírky byly v posledních padesáti letech podstatně rozšířeny ve všech oborech - v nábytku, skle, keramice, textilu, v pracích z kovů, v užité grafice a fotografii a rozrostly se významně i o nejkvalitnější exponáty umění soudobého. Pro nedostatek prostoru je dnes jen malá část sbírek přístupná veřejnosti. Uměleckoprůmyslové muzeum je jedinou specializovanou institucí svého druhu v České republice a je rozsahem a kvalitou svých sbírek na úrovni obdobných muzeí ve světě. Společnost přátel UPM soustřeďuje okruh příznivců, sběratelů a zájemců z řad jednotlivců i institucí, kterým nabízí bližší kontakt se sbírkami formou volného vstupu do expozic a výstav, pozvánek na vernisáže výstav, organizuje příležitostné prohlídky depozitářů, tematické přednášky, poradenská soustředění, zájezdy do mimopražských poboček UPM a tematické zájezdy mimo Českou republiku. Členové společnosti svými diferencovanými příspěvky se tak spoluúčastní péče o naše kulturní dědictví a o jeho zachování pro příští generace.

Estetický cit nelze oddělovat od citu morálního, krása a ušlechtilost patří vždy k ideálům vzdělané, náročné společnosti.

Máme na co navazovat, a proto: zúčastněte se s námi, staňte se jedním z nás - členem Společnosti přátel UPM v Praze.

Přípravný výbor Společnosti přátel UPM v Praze

Kontakt:
Společnost přátel
Uměleckoprůmyslového muzea v Praze
pošt. schránka 7,
17. listopadu 2, Praha 1