Forum II/10 - Glosa

Lingua latina semper viva

Jazyková výuka na televizní obrazovce není u nás něčím výjimečným. Výjimečné je to, o čem se chceme v následujících řádcích zmínit. Jde totiž o výuku jazyka, o kterou se dosud televize nikdy nepokusila. Jde o pořad Disco latine - televizní výuku latiny. Scénáristy a zároveň odbornými poradci byli učitelé Ústavu řeckých a latinských studií Filozofické fakulty UK doc. PhDr. Eva Kuťáková, doc. PhDr. Václav Marek a prof. PhDr. Bohumila Mouchová. Být scénáristou a odborným poradcem tohoto kurzu, který je koncipován do 35 pokračování, znamená napsat téměř tisíc stran textu, připravit vhodnou dokumentaci, být stále přítomen natáčení, sledovat a opravovat výslovnost účinkujících, provést konečnou odbornou supervizi...

Za pomoci vysokoškolských učitelů tak vznikl pořad, v němž byla širokému spektru televizních diváků předvedena jejich vysoká odbornost (s pomocí televizních pracovníků oblečená v moderní šat televizní vizuality) a demonstrováno žádoucí působení Univerzity Karlovy i mimo akademickou půdu. Časopis Forum si v souvislosti s televizním pořadem Disco latine dal schůzku s prof. Mouchovou, která nám v rozhovoru sdělila:

"Latina patří do živé tradice této země jako jeden z historických nositelů její kultury. A protože považujeme za svou povinnost podporovat zájem o antiku a v souvislosti s ní i zájem o klasické jazyky, zejména latinu, nijak jsme se nebránili splnit výzvu České televize a působit jako autoři námětu, scénáře a odborní poradci. Ubránit jsme se chtěli zaběhnutým kolejím a pořad jsme koncipovali jinak, než je tomu u výuky moderních jazyků. Snažíme se na televizní obrazovku uvést základy latiny v širších kulturněhistorických souvislostech římského světa. Klademe přitom důraz na stále živé styčné body mezi antickou, zejména římskou kulturou a naší historickou tradicí, která nás zapojila do evropského kulturního společenství.

Televizní kurs má 35 lekcí, v každé lekci zazní ústřední téma, k němuž se váže výklad římské historie, římských reálií, ukázky z římské literatury, často v dramatizované podobě (herci vybraní do tohoto kurzu jsou opravdu výborní, vzpomenu například R. Lukavského, O. Brouska, J. Rosáka nebo J. Molavcovou). Součástí jednotlivých dílů televizního kurzu jsou také živá latinská slova a výroky i nezbytné zajímavosti. A do tohoto rámce se vkládají partie z latinské gramatiky. Spolu s kolegy jsme nezamýšleli vzbuzovat klamný dojem, že latina je snadný jazyk, ale chtěli jsme ukázat na životnost latiny v jejích různých podobách i na smysl jejího studia a význam její znalosti v dnešní době."

Redakce časopisu Forum měla možnost vidět některé části televizního kurzu latiny a může slova profesorky Mouchové jen potvrdit.

Zároveň je třeba uvést, že péčí nakladatelství Scientia vyšel první díl rozšířené podoby televizního kurzu s názvem Disco latine a druhý díl je připraven do tisku. V jedné její kapitole je napsáno: Telespectatores laudantur a magistro, čili: Učitel chválí televizní diváky. Jistě to v případě autorů televizního kurzu latiny, učitelů Univerzity Karlovy, platí i naopak: Magistri a telespectatoribus laudantur, tedy: Televizní diváci chválí učitele.

(jak)


Obálka učebnice televizního kurzu Disco Latine


Jedna lekce televizního kurzu latiny pod názvem Lingua latina semper viva byla u příležitosti festivalu výukových televizních pořadů odměněna Cenou Bazileje 1994.