Forum II/10 - Jubilea

Časopis Forum připomíná významná květnová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50

6. 5. doc. RNDr. Věra Hrachová, CSc. (MFF)
18. 5. doc. RNDr. Jarmila Novotná, CSc. (PedF)

55

7. 5. doc. MUDr. Antonín Vrána, DrSc. (3. LF)
29. 5. doc. PhDr. Eva Foglarová, CSc. (FF)

60

2. 5. doc. RNDr. Jiří Krásný, CSc. (PřF)
13. 5. doc. RNDr. Ludmila Čermáková, CSc. (PřF)
17. 5. doc. RNDr. Karel Kühnl, CSc. (PřF)
23. 5. prof. RNDr. Milan Hejný, CSc. (PedF)
26. 5. prof. ThDr. Pavel Filipi (ETF)
26. 5. prof. RNDr. Jurij Michajlovič Ivanov, DrSc. (MFF)

65

1. 5. doc. JUDr. Vladimír Veverka, CSc. (PF)
13. 5. prof. PhDr. Milan Hrala, DrSc. (FF)
19. 5. prof. PhDr. Stanislav Jelínek, CSc. (PedF)
20. 5. doc. MUDr. Milan Pospíšil, CSc. (1. LF)
21. 5. doc. MUDr. Jaroslav Hronek, CSc. (LF Pl)
28. 5. prof. PhDr. Ivan Hlaváček, CSc. (FF)
30. 5. prof. RNDr. Ivan Novotný, DrSc. (PřF)

70

16. 5. prof. PhDr. Jaromír Homolka, CSc. (FF)
27. 5. prof. PhDr. Petr Sgall, DrSc. (MFF)
29. 5. prof. MUDr. Václav Šimon, DrSc. (1. LF)