Forum II/11 - Artes et musae

Pyramidy v Čechách

Objevování starého Egypta s podtitulem Výzkumy Českého egyptologického ústavu a fotografie Milana Zeminy - to je název výstavy, která byla ve spolupráci s pražským Náprstkovým muzeem zahájena začátkem května v Prácheňském muzeu v Písku. Jeden z nejúspěšnějších ústavů Univerzity Karlovy zde prezentuje ukázky vykopávek a fotografie z egyptského Abúsíru a dalších míst v Egyptě. Výstavu, která v malé výstavní síni Prácheňského muzea potrvá do 30. června 1996, zahájil ředitel Českého egyptologického ústavu při FF UK prof. PhDr. Miroslav Verner, DrSc.

(bar)


Tutanchámon - víko alabastrové kanopy

Foto pro Forum: Milan Zemina


Tajemství života

Retrospektivní přehlídku fotografií s názvem Tajemství života proslulého fotografa Lennarta Nilssona (1922), kterou může Praha obdivovat do půlky května 1996, sestavilo Hasselbladovo centrum v Göteborgu ve spolupráci s redakcí měsíčníku Fotografie. S každým nově vyvinutým optickým přístrojem se fotograf snažil dostávat se blíž ke svým objektům a v případě snímků pořízených uvnitř lidského těla a hlouběji, do míst stále nepřístupnějších. Protože je známo, že mnozí lékaři a přírodovědci na UK jsou vášnivými fotoamatéry, otiskujeme některá základní data optiky, se kterou fotograf pracuje: velmi tenké endoskopy o průměru 2 mm osazené objektivy s úhlem pohledu 170 a extrémně krátkým ohniskem (0,6 až 4 mm) mu umožnily zkoumat tělní dutiny, srdce, tepny, zrod života - a Nilsson je fotografoval s nezbytnou hloubkou ostrosti.

Světový tisk srovnává jeho snímky s "prvním pohledem na odvrácenou stranu Měsíce". Je na nich vajíčko v okamžiku početí, záběry lidského embrya a plodu uvnitř těla matky v různých stádiích vývoje. Pulsující krev v aortě, sítnice lidského oka, virus HIV v akci, obranné pochody lidského těla a další stěží uvěřitelné záběry, jejichž prostřednictvím se divák stává očitým svědkem procesů lidskému oku dosud nedostupných. Když v roce 1965 přinesl časopis Life první fotografie - svědectví o vývoji lidského zárodku, byla to senzace vědecká i publicistická zároveň. Ty snímky jsou totiž nejen objevné, ale i krásné...


Lennart Nilsson: Desetidenní zárodek o velikosti 1 1/3 palce (makrofotografie)


Pozvánka na výstavu

V atriu Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR byla dne 2. 4. 1996 zahájena výstava karikaturisty Jiřího Jiráska, nazvaná Zpodoby, kterou pořádala agentura PragoArt Concerts. Vystavený soubor tvoří okolo 120 karikatur osobností převážně politického života. Jiří Jirásek, výtvarník a karikaturista, vzděláním akademický architekt, je také publicista, autor filmových a televizních scénářů a ilustrací četných samizdatových publikací. V době komunistické totality si Jirásek bral na mušku krutost doby a její absurditu. Jeho postavy byly v té době anonymní a bez tváře. Po listopadové revoluci se zaměřil na konkrétní tváře politiků, které procházejí vývojem a zrcadlí tak vývoj celé společnosti, jsou dokumenty doby.

Výstavu zahájil předseda Poslanecké sněmovny Milan Uhde. Ve svém proslovu, který nezapřel dramatika, uvedl mimo jiné: "Je dobře, že výstava politické karikatury se koná na půdě Parlamentu. Co jiného by si politika zasloužila v první řadě, než karikaturu? Politika se týká nás všech a právě na politice se naše lidské slabosti odrážejí daleko výrazněji než na jiných činnostech... Je nutné vidět i komické stránky života..."

Výběr kreseb z této kolekce připravili pracovníci katedry počítačů ČVUT FEL v Praze pro elektronickou výstavu, která je k dispozici v síti Internet na adrese: http://omicron.felk.cvut.cz/html/vystava.

Ve dnech 28. 5. - 9. 6. 1996 uvede Galerie Fronta v Praze výstavu úplné kolekce 120 karikatur Jiřího Jiráska; rozhodně si ji nenechte ujít.

Text a foto Forum: Michaela Vlčková


Jiří Jirásek (vlevo) hovoří o tom, jak vzniká karikatura