Forum II/11 - Kalendárium

Sekce postgraduálního studia v biomedicíně při Centru interdisciplinárních studií UK organizuje dne 24. května 1996 v dopoledních hodinách v přízemí Lichtenštejnského paláce, Malostranské nám. 13, vědeckou konferenci doktorandů.

Vědecké práce budou prezentovány formou posterů a budou rozděleny do čtyř sekcí:

 • molekulární biologie,
 • fyziologie a kardiologie,
 • imunologie a onkologie,
 • neurobiologie.
 • Nejlepší práce z každé sekce budou finančně ohodnoceny cenou E. Schering Research Foundation.


  Ve dnech 12. - 23. srpna 1996 proběhne na FEL ČVUT v Praze-Dejvicích Letní škola logiky, jazyka a informatiky (8th European Summer School in Logic, Language and Information zkráceně ESSLLI'96). Hlavními organizátory ESSLLI'96 jsou Ústav formální a aplikované lingvistiky Matematicko-fyzikální fakulty, Ústav teoretické a komputační lingvistiky Filozofické fakulty a katedra počítačů Elektrotechnické fakulty ČVUT.


  ESSLLI se pořádá každoročně v některé evropské zemi pod záštitou FoLLI (European Foundation of Logic, Language and Information) se sídlem v Amsterdamu. Předcházející ročníky se konaly v Nizozemí, Belgii, Německu, Velké Británii, Portugalsku, Dánsku a ve Španělsku. V roce 1996 se tedy ESSLLI pořádá poprvé v jedné ze zemí střední a východní Evropy.

  ESSLLI'96 bude, stejně jako předchozí ročníky, zaměřena na propojení logiky, lingvistiky a výpočetní techniky v různých oblastech. Proběhnou paralelní sekce Logic, Language, Language & Logic, Language & Computation, Logic & Computation. V jednotlivých sekcích jsou organizovány kurzy pro začátečníky a pro pokročilé, semináře a sympozia. Dále se budou konat večerní přednášky pro zvané .

  Na ESSLLI'96 bude přednášet asi 70 odborníků z celého světa. Jsou mezi nimi M. Baaz, J. van Benthem, P. Gardenfors, G. Gazdar, E. Hajičová, J. Krajíček, P. Materna, I. Meľčuk, K. Netter, B. Partee, J. Pustejovsky, I. Sag, P. Sgall a další.

  Novinkou na ESSLLI'96 je tzv. Studentská sekce. Jedná se o fórum, na němž mohou své příspěvky prezentovat diplomanti a doktorandi. Příspěvky (v angličtině) mohou být na libovolné téma v rámci zaměření ESSLLI'96 a jsou vítána pojednání o jednotlivých částech již rozpracovaného výzkumu. Podané příspěvky budou recenzovat uznávaní odborníci, což nabízí výtečnou příležitost získat užitečné připomínky a cenné náměty pro další práci.

  Příspěvky by měly být zaslány do 31. května na adresu:
  Anne-Marie Mineur
  Computerlinguistik, Bau 17.1
  Postfach 151150
  66041 Saarbrücken
  BRD
  Podrobnosti najdete na http://ufal.ms.mff.cuni.cz

  K účasti na ESSLLI'96 jsou zváni nejen studenti denního studia na vysokých školách a studenti doktorandského či postgraduálního studia, ale také vědečtí pracovníci a v neposlední řadě i zaměstnanci firem a laboratoří výpočetní techniky. Zúčastnit se mohou prostě všichni ti, kteří si potřebují a chtějí doplnit či rozšířit vzdělání ve jmenovaných oblastech. Přihlášky je možné podávat průběžně.

  Program, podrobnosti týkající se účasti, formulář přihlášky a ostatní informace o ESSLLI'96 jsou dostupné na WWW stránce ÚFAL MFF nebo přímo na sekretariátu. Stačí se obrátit na příslušnou adresu:

  Sekretariát ESSLLI'96
  ÚFAL MFF UK, Malostranské náměstí 25, 118 00 Praha 1
  tel: (02) 2191-4255 (Geert-Jan Kruijff),
  (02) 2191- 4288 (Ivana Kruijffová)
  fax: (02) 2191- 4309
  email: esslli@ufal.mff.cuni.cz
  www: http://ufal.ms.mff.cuni.cz