Forum II/12 - Seznam rubrik

logo časopisu


Vážení čtenáři,

časopis Forum, který právě čtete (my doufáme, že pozorně a s chutí), je posledním číslem letního semestru. Redakce Vám přeje hezké dny letošních prázdnin.

S časopisem se opět sejdete na konci září a doufáme, že bude "napěchovaný" vašimi příspěvky a novinkami. V redakci připravujeme již třetí ročník a ten už by měl zrcadlit úlohu nového periodika, které dění na Univerzitě Karlově integruje a reprezentuje. A ještě zajímavost - od ledna 1997 bude Forum vycházet s barevnou obálkou.

Pořád platí, že časopis Forum je tu pro vás!

Redakce Forum


Forum UK, čtrnáctideník, vydává rektorát Univerzity Karlovy.