Forum II/2

Ex libris Karolinum


Novinky vydavatelství Karolinum

Oliverius J.: Moderní literatury arabského východu - skriptum

(A5, brož., 216 str., nákl. 300 výt., cena 69 Kč)

Pátek, K. a kol.: Dějiny hospodářství českých zemí od počátku industrializace do současnosti (1918-1945) - skriptum

(A5, brož., 219 str., 17 příloh, nákl. 300 výt., cena 82 Kč)

Teologická reflexe

Nové periodikum se zrodilo na půdě Evangelické teologické fakulty UK - Teologická reflexe má podtitul časopis pro teologii (vydává Evangelická teologická fakulta UK v nakl. ISE, edice Oikúmené). Tento časopis se rozhodli vydávat učitelé ETF po delší úvaze, časopis by měl přemostit citelnou časovou proluku, ve které studie a odborné texty vycházely pouze provizorním způsobem. " Přitom potřeba teologické práce" konstatuje úvodní slovo prvního čísla Lectori salutem, ať v ohledu historickém, kdy na své zpracování čekají zející bílá místa českých náboženských dějin, ať vzhledem k přítomnosti, jež naše církve staví před nové a nové úkoly...není o nic menší než v jiných prostředcích." První číslo obsahuje téměř desítku zamyšlení a studií (M. Hájek, P. Filipi, J.Štefan, Jakub S. Trojan, K. Nandrásky, J.M. Lochman, M. Prudký, P. Pokorný a P. Macek).

Adresa redakce: Teologická reflexe, Jungmannova 9, 115 55 Praha 1, tel. 24221425, kde se dá ročník I. také objednat.


Pod názvem Karl Popper in Prague IN MEMORIAM Karl Popper v Praze vyšla v srpnu bibliografie Karla Poppera (pro Středoevropskou univerzitu a 3. Lékařskou fakultu Univerzity Karlovy realizovala Ester's spol. s.r.o.). Svazek v dvojjazyčné a noblesně pojaté grafické podobě rekapituluje návštěvu Karla Raimunda Poppera v Praze (květen 1994) v kapitolách : Stručný životopis, Karl Popper - Pražská přednáška, Cyril Höschl - Rytířství pravdy, Seminář Karla Poppera na Středoevropské univerzitě, Udělení Open Society Siru Karlu Popperovi a Deník pobytu, obsah uzavírá soupis prací. Dokonale odvedená je i práce fotografů (Štecha, Kubečka, Paslera), svazku dominují krásné detaily snímků při udělení čestného doktorátu na Karlově univerzitě a přijetí Sira Karla Poppera prezidentem České republiky Václavem Havlem. Alespoň jednu myšlenku Karla Poppera (1902-1994) za všechny: "Možná, že já se mýlím, a ty to myslíš správně, a společným úsilím se můžeme přiblížit k pravdě."

(mich)


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK