Forum II/3

Honorati


Rektor Univerzity Karlovy udělí u příležitosti 50.výročí založení Lékařské fakulty UK v Plzni pamětní medaili Univerzity Karlovy

 • prof. MUDr. E. Vencovskému, DrSc.
 • prof. MUDr. F. Kotyzovi, DrSc.


 • Děkan Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Plzni udělí pamětní medaili a pamětní listy.

  Velká pamětní medaile LF UK v Plzni

 • prof. JUDr. K. Malému, DrSc. - rektorovi UK
 • prof. PhDr. P. Blahušovi, DrSc. - prorektorovi UK
 • prof. MUDr. P. Klenerovi, DrSc. - prorektorovi UK
 • prof. RNDr. Z. Pertoldovi, CSc. - prorektorovi UK
 • prof. PhDr. J. Vackovi, CSc. - prorektorovi UK
 • doc. Ing. I. Wilhelmovi, CSc. - prorektorovi UK
 • Ing. J. Kubíčkovi - kvestorovi UK
 • doc. MUDr. Z. Janskému
 • prof. dr. M. Klímovi
 • doc. MUDr. J. Kneiflovi, CSc.
 • prof. MUDr. A. Linhartové, DrSc.
 • prof. dr. V. Linssovi
 • prof. MUDr. J. Myslivečkovi, DrSc.
 • doc. MUDr. M. Schuckovi, CSc.
 • prof. MUDr. JUDr. PhMr. J. Štěpánovi
 • prof. MUDr. A. Tomšíkové, DrSc.
 • prof. MUDr. V. Wagnerovi
 • prof. MUDr. V. Zavázalovi, DrSc.


 • Pamětní listy

 • Doc. MUDr. K. Bartákovi, CSc.
 • prof. MUDr. J. Bilderovi, CSc.
 • doc. MUDr. P. Hachovi, CSc.
 • prof. MUDr. C. Höschlovi, DrSc.
 • prof. MUDr. J. Kouteckému, DrSc.
 • prof. dr. M. Landthalerovi
 • doc. MUDr. PhDr. J. Mačákové, Csc.
 • prof. MUDr. D. Benešové
 • prim. MUDr. O. Boříkovi, DrSc.
 • prim. MUDr. F. Čechovi
 • prof. MUDr. J. Dörflovi
 • prim. MUDr. J. Důrovi
 • MUDr. V. Fenclovi
 • prof. MUDr. J. Heřtovi, DrSc.
 • PhDr. J. Hlaváčkové, DrSc.
 • PhDr. M.Hněvsové
 • prof. MUDr. Z. Chudáčkovi, DrSc.
 • MUDr. H. Jaroškovi
 • MUDr. J. Jindrovi
 • MUDr. K. Kacerovskému
 • prof. MUDr. M. Kolomazníkovi, DrSc.
 • prof. MUDr. J. Kosovi
 • S. Kudrlemu
 • doc. MUDr. A. Lorenzovi, CSc.
 • prof. MUDr. F. Macků, CSc.
 • prof. MUDr. F. Machulovi, CSc.
 • MUDr. J. Maliňákové
 • prof. MUDr. J. Masopustovi, DrSc.
 • doc. MUDr. M. Matějkovi, CSc.
 • prof. MUDr. B. Mejcharovi, CSc.
 • MUDr. V. Nindlovi
 • prim. MUDr. V. Novákovi, CSc.
 • prof. MUDr. K. Opatrného, DrSc.
 • doc. MUDr. P. Paichlovi, CSc.
 • prof. MUDr. V. Palisovi, CSc.
 • MUDr. O. Paškové, CSc.
 • prof. MUDr. M. Petráňovi, CSc.
 • doc. MUDr. Č. Pokornému, CSc.
 • prof. MUDr. V. Půžovi, DrSc.
 • prof. MUDr. R. Rokytovi, DrSc.
 • prof. MUDr. J. Rousovi, DrSc.
 • prof. MUDr. RNDr. J. Slípkovi, DrSc.
 • J. Sloupovi
 • prim. MUDr. I. Soběskému
 • prof. MUDr. PhDr. E. Strouhalovi, DrSc.
 • doc. RNDr. J. Sýkorovi, CSc.
 • PhDr. J. Šmídovi
 • doc. MUDr. Z. Šoustkovi, CSc.
 • PhDr. V. Těšínské, CSc.
 • M. Trojanovi
 • prof. MUDr. J. Zahradnickému, CSc.


 • Seznam rubrik
  Skok na českou domácí stránku UK