Forum II/3

Jubilea


Časopis Forum připomíná významná listopadová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50

14. 11. doc. MUDr. Lubomír Rotta, CSc. (2. LF)

19. 11. prof. PhDr. Josef Opatrný, CSc. (FF)

55

1. 11 . prof. Noemi Rejchrtová (ETF)

4. 11. doc. MUDr. Rastislav Druga, DrSc. (1. LF)

12. 11. doc. MUDr. Zbyněk Vobořil, DrSc. (LF HK)

60

16. 11. doc. RNDr. Eva Tomková, CSc. (MFF)

18. 11. doc. RNDr. Miroslav Svoboda, CSc. (MFF)

25. 11. prof. MUDr. František Vosmík, DrSc. (1. LF)

65

20. 11. doc. MUDr. Milan Špála, CSc. (1. LF)

24. 11. prof. PhDr. Jaroslava Janáčková, CSc. (FF)

28. 11. doc. RNDr. Otakar Zikmunda, CSc. (MFF)

70

7. 11. doc. JUDr. Jiří Čapek, CSc. (PF)

11. 11. doc. MUDr. Jan Vrabec, CSc. (1. LF)

20. 11. prof. PhDr. Theodor Syllaba, DrSc. (FF)

26. 11. prof. JUDr. Marta Knappová, DrSc. (PF)


Ohlédnutí

Koncem července (25. 7. 1995) zemřel ve svých 83 letech doc. dr. Ivan Wiesenberger, od roku 1965 vysokoškolský učitel dnešního Ústavu informačních studií a knihovnictví Filozofické fakulty Univerzity Karlovy, jeden ze zakladatelů moderního pojetí české informační praxe, teorie a profese. Byl autorem více než 170 odborných a vědeckých prací publikovaných u nás i v zahraničí. Z nich jmenujme alespoň dvě díla nejrozsáhlejší a nejznámější: Analýza informačních systémů (Svoboda 1972, 269 s.) a Význam odborných informací (Svoboda 1976, 296 s.). Náš dlouholetý kolega se vždy projevoval jako člověk neobvykle komunikativní, s neobyčejně širokým okruhem známých a přátel, a to nejen z oborů informačních, ale i z mnoha jiných oborů. Právem patřil k dobrým a laskavým partnerům svých kolegů a studentů.

Doc. dr. Ivan Wiesenberger se bude vždy řadit k těm informačním odborníkům, kteří nechápali informace a informační procesy izolovaně od celkového vývoje společnosti našeho rozporuplného století.

(jc)


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK