Forum II/4 - Glosa

Glosa

Knihovny mých dovolených

Každou z pěti knihoven jsem v létě navštívila za jiným účelem. A každá z nich ve mně zanechala jiný, neopakovatelný dojem. Ráda jim věnuji svoji malou reminiscenci. Lidem, s nimiž jsem se tam setkala, chci poděkovat za ochotu k návštěvníkům a za jejich péči věnovanou knihám.
Byla jsem v knihovnách, které se u nás řadí prozatím do kategorie nesplněných snů...

Do pařížské interuniverzitní knihovny CUJAS se vstupuje pouze na čtenářskou legitimaci. Vystavuje se i pro případ jediné návštěvy. Knihovna obsahuje literaturu právní, politickou a ekonomickou, má oddělené čítárny pro čtenáře časopisů a pro ostatní publikace, katalog v podobě manuální kartotéky pro literaturu starší a automatizovaný systém, který je průběžně doplňován při zařazování nových přírůstků literatury podle potřeby novými hesly, resp. klíčovými slovy, schválenými určenou odbornou komisí. Tento Répertoire je společný pro veškeré univerzitní knihovny celé Francie. Kromě literatury, kterou si můžete vyžádat na základě vyhledání v jednom z katalogů, můžete si ovšem i vybrat publikace, které jsou vystaveny na regálech k volnému výběru. Je tu samozřejmě též xerox, a to k samoobslužnému použití.

Knihovna umístěná v Beaubourgu, v  Centre George Pompidou, je přístupná každému anonymně, bez čtenářské evidence nebo průkazů a bezplatně, vstup do ní je regulován pouze její kapacitou. Zájem je takový, že fronta utvářená před vchodem bývá povážlivě dlouhá. Rozlehlé prostory dvou nad sebou umístěných sálů jsou převážně zaplněny dlouhými regály polic s knihami, orientace v nich podle označení se zdá být problémem, ale pouze na první pohled. U několika informačních pultů sedí pracovníci knihovny vybaveni příručkami i automatizovanou počítačovou technikou a ochotně vám poradí, jak vyhledat potřebné. Existuje zde rovněž možnost samoobslužného použití xeroxu. Z reproduktorů se pravidelně ozývají upozornění týkající se občerstvení čtenářů, pro které je vyhrazen prostor mimo čítárnu, stejně tak, že je zakázáno vynášet knihy, které jsou zde k dispozici, mimo čtenářské sály. Z pravidelnosti těchto hlášení je zřejmé, že knihovna má s touto praxí své problémy... K dispozici jsou volně vystavené bibliografie, které se zaměřují na některé aktuální problémy (v společenskovědních oborech to jsou: nezaměstnanost, drogy, prostituce, ekologie).

Paříž ovšem chystá na příští rok otevření nové státní knihovny - její budovy sice již letos na jaře byly představeny veřejnosti ještě za přítomnosti prezidenta F. Mitteranda, není však zatím vybavena.

U vstupu do Městské knihovny v Ajacciu vás uvítají dva lvi. Jsou to kopie mramorových lvů, zdobících hrobku kardinála Klementa XIII v chrámu Sv. Petra v Římě. Knihovna byla založena roku 1801 ministrem Lucienem Bonaparte se základním fondem 12 310 svazků, které pocházejí především z konfiskace majetku emigrantů z období Velké francouzské revoluce. Za dobu existence knihovny byly fondy doplňovány různými dary, k jejímu obohacení přispěla i kolekce 8000 svazků z knihovny kardinála Fesche. V roce 1868 nalezla knihovna definitivní umístění v dnešním monumentálním sále budovy navržené architektem Caseneuve. Je v ní umístěno 25 - 30 tisíc knih. Knihovna se může pochlubit též prvotisky, stejně jako vzácnými vydáními Alde, Estienne a Elzeviera i královské tiskárny. Odvezla jsem si z ní kopii návrhu ústavy pro Korsiku vypracovaného J. J. Rouseauem.

Základní knihovnou Oxfordské univerzity je Bodleian Library. Je rovněž zákonným depozitem s širokým rozsahem materiálů i okruhem čtenářů. Centrální komplex budov obsahuje Starou knihovnu, Novou knihovnu a Redcliffe Cameru a kromě nich je zde ještě sedm závislých knihoven: Japonská knihovna, Knihovna práva, Knihovna indického institutu, Knihovna Orientálního institutu, Filozofická knihovna, Radcliffova vědecká knihovna a Knihovna Rhodes domu. K orientaci slouží jak katalogy, tak i průvodce po knihovnách a jejich fondech. Hluboký estetický zážitek skýtá strop sálu Divinity School z roku 1483 (detail stropu vidíte na snímku).

Součástí návštěvy Britského muzea v Londýně je i Britská knihovna. K  stálým výstavám náleží salon rukopisů, kde mezi starými tisky nalezneme i kopii Velké listiny krále Jana z roku 1215 a Händlova Mesiáše. Letos zde od července do listopadu probíhá výstava Královské knihovny, a to hebrejských tisků 16.- 18. století. Další ze zajímavých výstav je Země a nebe - umění mapování, která obsahuje exponáty nepochybné umělecké hodnoty, od 18. října do konce ledna 1996 mohou návštěvníci shlédnout expozici věnovanou J. Keatsovi...

Text a foto pro Forum: JUDr. Běla Riegrová,
Středisko vědeckých informací PF UK


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK