Forum II/4 - Infoforum

Infoforum

Konkretizace smlouvy

(Tchajwanská národní univerzita a Univerzita Karlova)

Dohodnout konkrétní oblasti spolupráce mezi Tchajwanskou národní univerzitou a Univerzitou Karlovou bylo tématem jednání vedení obou univerzit, které se uskutečnilo ve dnech 15.- 18.října v Praze.

Představitelé Tchajwanské národní univerzity - rektor Wei-Jao Chen, prof. Han-liang Chang (ředitel IPLO) a prof. Ruey-shiung Lin (děkan Fakulty hygieny a veřejného zdraví) projednali s představiteli UK, v čele s rektorem UK prof. JUDr. Karlem Malým, DrSc., praktické naplňování cílů stanovených Dohodou o spolupráci a vědecko-pedagogické výměně mezi Univerzitou Karlovou a Tchajwanskou národní univerzitou, podepsanou 2. května 1995 v tchajwanském Taipei.

Během své návštěvy Prahy se tchajwanská delegace sešla se zástupci jednotlivých fakult, kateder a vědeckých týmů UK, kteří předložili specifické návrhy na spolupráci. Na základě těchto jednání byly vymezeny konkrétní oblasti spolupráce, jež by se měla realizovat formou společných projektů, výměny pedagogických a vědeckých pracovníků a studentů, postgraduálních stáží, výměny informací a literatury, vzájemnou účastí na konferencích a seminářích včetně společného pořádání těchto akcí.

Text a foto Forum: Martin Bartůněk


Rektor UK, prof. JUDr. Karel Malý, DrSc., představuje rektorovi Tchajwanské národní univerzity, Wei-Jao Chenovi, jednoho z prorektorů UK, prof. RNDr. Z. Pertolda, CSc.


Slavnostní start akademického roku

V den imatrikulace nových mediků 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy byl na malém slavnostním shromáždění zahájen ve Vlasteneckém sále RUK (25. října 1995) nový akademický rok. V malé bilanci ten právě uplynulý zhodnotil děkan 1. LF UK, doc. MUDr. Petr Hach, CSc.

Definoval jej jako příliš bouřlivý, než aby mohl být označen za jednoznačně tvůrčí. Mnohé se 1. LF UK podařilo v koncepčních záměrech a také současné vedení fakultní nemocnice je daleko citlivější k problémům školy. V závěrech evaluace UK byla celková úroveň 1. LF UK hodnocena jako velmi vysoká. Děkan fakulty se poděkováním rozloučil se všemi přednosty klinik a habilitovanými učiteli, kteří odcházejí v plné funkční vytíženosti do zaslouženého období odpočinku tzv. třetího věku.


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK