Forum II/4 - Interview

Interview


Budu "bridgeovat" ze všech sil...

...usmál se PhDr. Jan Jirák z Fakulty sociálních věd UK, když mi objasňoval povinnosti spojené s jeho novou funkcí. Pro akademický rok 1995 - 96 byl zvolen jediným zástupcem čtrnácti žurnalistických škol střední a východní Evropy v organizaci EJTA - Europe an Journalism Trainig Association.

EJTA vznikla na podzim 1990 jako sdružení několika desítek škol a univerzit ze západní Evropy, které se zabývají vzděláváním novinářů. EJTA podporuje myšlenku, aby žurnalistické vzdělávání mělo určitý standard, především, aby byla jasně oddělena praktická a teoretická část výuky, přičemž praktická část by měla být skutečnou simulací novinářské práce. EJTA dále koordinuje součinnost škol, které se zabývají dalším vzděláváním novinářů, a samozřejmě se snaží o maximální spolupráci se zeměmi východní Evropy. Hlavní myšlenkou je spolupráce škol ve skupinách a vytváření společných projektů Euroreporter. Činnost EJTA je financována z členských příspěvků. A kromě toho hlavním úkolem jakési správní rady (board) je vyjednávání s EU s cílem získat finanční příspěvky na realizaci projektů, například právě Euroreportů.

Jak se do takové organizace dostala naše fakulta?

V roce 1993 jsme oslovili zástupce jedné z pracovních skupin EJTA, ta skupina se jmenuje Gutenberg Group a sdružuje školy z Mnichova, Paříže, Madridu, Londýna, Dublinu, Utrechtu a Aarhusu. A díky kontaktu s touto skupinou se nám podařilo získat grant z programu Tempus (EU na podporu vzdělávání). Získali jsme tak prostředky na restrukturalizaci vzdělávání žurnalistů na UK. Nakoupila se nová technika, pedagogové byli na krátkodobých pobytech v zahraničí, organizovali jsme různé semináře. A protože Univerzita Karlova tím získala velmi dobré renomé, byla první školou ze zemí mimo EU, která byla přidružena k organizaci EJTA. Dnes je přidružených škol již čtrnáct a ukázala se potřeba mít jejich hlas zastoupený ve správní radě.

A tím hlasem jste vy. Co tedy budete dělat?

Budu prosazovat maximální výměnu studentů, zcela nevyhnutelné porovnávání studijních programů a učebních metod a pokud možno vytváření společných projektů, na kterých by participovalo více škol ze zemí střední a východní Evropy. Některé školy mají například potíže zapojit se do této práce. Především proto, že mají odlišné učební metody. A tak moje činnost bude velkou měrou vysvětlovací a přemosťovací. Abych to řekl moderní počítačovou hantýrkou, budu vytvářet "bridge". Budu tedy "bridgeovat" za všech sil.

Již několikrát jste zmínil společné projekty Euroreporter. Můžete o nich říci něco bližšího?

Jedná se o projekty, na kterých vždy spolupracují studenti z více zemí. Výsledkem jejich činnosti se potom stává časopis, rozhlasový či televizní pořad. Někdy na přelomu října a listopadu se zadá společné téma a několik následujících měsíců na něm pracují všichni studenti individuálně. Jde o záležitost poměrně náročnou, protože mohou vést společnou komunikaci vlastně jen prostřednicvím faxů a dopisů. Potom se - přibližně v březnu nebo v dubnu - sjedou do jedné školy a mají asi týden na to, aby všechnu svou práci dali dohromady a úspěšně ji ukončili. Časopis nebo videokazeta, které jejich dílo reprezentují, jsou potom rozesílány na všechny ostatní školy. Myslím, že je důležité zdůraznit, že první Euroreporter, který vznikl mimo hranice EU, vznikl právě u nás. Šlo o časopis, který se zabýval transformací střední a východní Evropy.

Bude se i letos na naší fakultě připravovat nějaký podobný projekt?

Ne, ale dva naši studenti magisterského studia pojedou do Londýna, aby se podíleli na časopise, který bude o stravování v Evropě. Kromě toho, ještě než byla EJTA ustanovena, existoval klub několika škol, které ještě před rokem 1990 vytvořily souhrnnou zprávu o tom, jak se v té které zemi tehdejšího Evropského společenství vyučuje žurnalistika. V letošním roce by se tato zpráva měla inovovat a rozšířit o informace o zemích střední a východní Evropy. Práce se samozřejmě zúčastní i naše fakulta.

Jaké je vlastně postavení naší fakulty v EJTA?

Jsme první přidruženou fakultou, vznikl u nás první Euroreporter vytvořený mimo EU, zástupce naší fakulty zastupuje všech čtrnáct přidružených škol. Fakulta sociálních věd UK figuruje v organizaci EJTA jako uznávaný a perspektivní partner.

Lenka Nádvorníková
Foto pro Forum: Z archivu FSV


Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK