Forum II/5 - Honorati

Honorati

Nejvzdělanějším mužům a ženám národa

Předseda vlády Václav Klaus (v rámci profesorského habilitačního řízení přednesl před vědeckou radou Vysoké školy ekonomické přednášku na téma Ekonomická teorie a realita transformačních systémů) byl jedním z padesáti dvou nově jmenovaných profesorů, kterým 31. října 1995 ministr školství Ivan Pilip předal jmenovací dekrety. Návrhy rektorů vysokých škol na jmenování nových profesorů za období březen - srpen 1995 předložil ministr školství prezidentu republiky 5. října. Prezident Václav Havel všech dvaapadesát profesorů (48 mužů a 4 ženy) s účinností od 10. října jmenoval a pověřil ministra Pilipa slavnostním předáním dekretů. Slavnostního aktu ve velké aule Karolina se zúčastnili někteří představitelé politického a kulturního života, vedoucí Kanceláře prezidenta republiky ČR Luboš Dobrovský, ministr zdravotnictví Jan Stráský, ministr kultury Pavel Tigrid, arcibiskup pražský a primas český Miloslav kardinál Vlk. "Nejvzdělanější mužové a ženy národa" s novým profesorským titulem mají věkový průměr 55 let. Ten je za několik posledních desítek let nejnižší. Jmenovací dekrety byly předány rovným dílem vzdělancům, kteří se jednak specializují "na skutkovou podstatu, ale také na krásu a iracionalitu"...


Devět jmenovacích dekretů zůstalo na fakultách Univerzity Karlovy, na našich snímcích jsou několik okamžiků před a po převzetí profesorských dekretů prof.PhDr. Alena Macurová, CSc. - na fotografii za premiérem vlády ČR, prof. Ing. Václavem Klausem a prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. (stojící uprostřed)

Profesoři Univerzity Karlovy
jmenováni s účinností od 10. října 1995

 • prof. ThDr. Milan Balabán (ETF) pro obor religionistika
 • prof. MUDr. Miroslav Cikrt, DrSc. (3. LF) pro obor hygiena
 • prof. RNDr. Jiří Frolík, DrSc. (MFF) pro obor matematika - in memoriam
 • prof. MUDr. Pavel Gregor, DrSc. (3. LF) pro obor vnitřních nemocí
 • prof. RNDr. Luděk Jahodář, CSc. (FaF) pro obor farmakologie
 • prof. MUDr. Jan Libiger, CSc. (3. LF) pro obor psychiatrie
 • prof. PhDr. Alena Macurová, CSc. (FF) pro obor český jazyk
 • prof. PhDr. Jarmila Panevová, DrSc. (FF) pro obor obecná lingvistika
 • prof. PhDr. Ivo Pondělíček, CSc. (FF) pro obor teorie filmu
 • prof. PhDr. Jiří Veselý, CSc. (FF) pro obor dějiny německé literatury
 • Text a foto Forum: Michaela Zindelová


  Slavnostní slib vykonán

  Dne 8. října 1995 dopoledne se ve velké aule Karolina konala dvojí významná slavnost. Slib vykonalo a dekrety přijalo osmdesát osm nově jmenovaných docentů a předány byly nové z pověření kolegia rektora a vědecké rady UK vědecké hodnosti nově jmenovaným kandidátům a doktorům věd. Diplomy převzaly vyhraněné vědecké osobnosti ze všech fakult Univerzity Karlovy. Dnes přinášíme jejich seznam, v příštím čísle se ještě vrátíme v krátké fotoreportáži k slavnostním okamžikům, významným pro celou akademickou obec naší univerzity...

  Noví docenti

 • doc. JUDr. PhDr. Karolina Adamová (PF)
 • doc. PhDr. Jan Bažant, CSc. (FF)
 • doc. PhDr. Zdeněk Beneš, CSc. (FF)
 • doc. RNDr. Josef Berger, CSc. (PřF)
 • doc. PhDr. Jan Bernard, CSc. (FF)
 • doc. RNDr. Jiří Bok, CSc. (MFF)
 • doc. MUDr. Peter Bořuta, CSc. (LF HK)
 • doc. PhDr. Eva Broklová, CSc. (FSV)
 • doc. MUDr. Jan Bureš, CSc. (LF HK)
 • doc. PhDr. Jiří Cieslar (FF)
 • doc. MUDr. Jitka Čejková, DrSc. (2. LF)
 • doc. RNDr. Aleš Drápal, CSc. (MFF)
 • doc. Ing. Karel Dušek, DrSc. (MFF)
 • doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. (MFF)
 • doc. RNDr. Jiří Fiala, CSc. (PedF)
 • doc. RNDr. Jitka Forstová, CSc. (PřF)
 • doc. PhDr. Slávka Fraňková, DrSc. (FF)
 • doc. PhDr. Vojtěch Gajda, CSc. (FTVS)
 • doc. PhDr. Milan Hlavačka, CSc. (FF)
 • doc. MUDr. Luboš Holubec, CSc. (LF Pl)
 • doc. MUDR. Jiří Homolka, CSc. (1.LF)
 • doc. RNDr. Václav Hořejší, CSc. (PřF)
 • doc. Zdeněk Hořínek (FF)
 • doc. PhDr.Blahoslav Hruška, DrSc. (HTF)
 • doc. RNDr. Petr Chvosta, CSc. (MFF)
 • doc. prom.fyz.Jiří Chýla, CSc. (MFF)
 • doc. PhDr. Jitka Chytráčková, CSc. (FTVS)
 • doc. Ing. Michal Ilavský, DrSc. (MFF)
 • doc. RNDr. Josef Ježek, CSc. (PřF)
 • doc. RNDr. Josef Jirásko, CSc. (MFF)
 • doc. MUDr. Jiří Jonák, CSc. (1.LF)
 • doc. MUDr. Zdeněk Kabelka (2. LF)
 • doc. PhDr. Vlasta Karásková, CSc. (FTVS)
 • doc. MUDr. Ivan Kawaciuk, CSc. (2.LF)
 • doc. RNDr. Petr Klemera, CSc. (FaF)
 • doc. RNDr. Ctibor Klimčík,Ph.D. (MFF)
 • doc. PhDr. Milan Kohoutek, CSc. (FTVS)
 • doc. MUDr. Zdeněk Kokštein, CSc. (LF HK)
 • doc. PhDr. Lubomír Košnar, CSc. (FF)
 • doc. RNDr. Jitka Koudelová, CSc. (PřF)
 • doc. Ing. Jan Krekule, DrSc. (PřF)
 • doc. RNDr. Petr Kůrka, CSc. (MFF)
 • doc. PhDr. Jana Kybalová, CSc. (FF)
 • doc. RNDr. Pavel Mader, CSc. (PřF)
 • doc. PhDr. Milan Malinovský, CSc. (FF)
 • doc. MUDr. Miloslav Marel, CSc. (1. LF)
 • doc. PhDr. Petr Mareš, CSc. (FF)
 • doc. MUDr. Alois Martan, CSc. (1. LF)
 • doc. RNDr. Jiří Matoušek, CSc. (MFF)
 • doc. RNDr. Ctirad Matyska, CSc. (MFF)
 • doc. RNDr. Ivan Mazura, CSc. (3. LF)
 • doc. MUDr. Petr Niederle, DrSc. (1.LF)
 • doc. PhDr. Bedřich Nosek, CSc. (HTF)
 • doc. MUDr. Jaroslav Novák, CSc. (1. LF)
 • doc. ThDr. Tomáš Novotný (ETF)
 • doc. PhDr. Bohumil Nuska, CSc. (FF)
 • doc. PhDr. Ján Pavlík (FF)
 • doc. RNDr. Václav Pelouch, CSc. (2. LF)
 • doc. PhDr. Jiří Pešek, CSc. (FSV)
 • doc. JUDr. Richard Pomahač, CSc. (PF)
 • doc. PhDr. Vilém Prečan, CSc. (FF)
 • doc. RNDr. Pavel Rödl, CSc. (3. LF)
 • doc. MUDr. Zdeněk Rušavý (LF Pl)
 • doc. RNDr. Blanka Říhová, DrSc. (2. LF)
 • doc. RNDr. Eva Samcová, CSc. (3. LF)
 • doc. Ing. Zdeněk Sedláček, CSc. (2. LF)
 • doc. MUDr. Karel Smetana, CSc. (1. LF)
 • doc. PhDr. Ludmila Sochorová, CSc. (FF)
 • doc. RNDr. Petr Solich, CSc. (FaF)
 • doc. RNDr. Vladimír Souček, CSc. (MFF)
 • doc. MUDr. Vladimír Stibor, CSc. (1. LF)
 • doc. PhDr. Vladimír Svatoň, CSc. (FF)
 • doc. RNDr.Jaroslava Svobodová, CSc. (PřF)
 • doc. MUDr. Eva Syková, DrSc. (3. LF)
 • doc. RNDr. Miroslav Šíp, CSc. (MFF)
 • doc. RNDr. Božena Škvařilová, CSc. (PřF)
 • doc. RNDr. Soňa Štrbáňová, CSc. (PřF)
 • doc. PaedDr. Jan Štumbauer, CSc. (FTVS)
 • doc. RNDr. Miloň Tichý, DrSc. (PřF)
 • doc. MUDr. Zbyněk Toman, CSc. (1.LF)
 • doc. Ing. Zdeněk Tůma, CSc. (FSV)
 • doc. MUDr. Michael Urban (3. LF)
 • doc. Ing. Josef Vavroušek, CSc. (FSV) in memoriam
 • doc. MUDr. Libor Velíšek, CSc. (3. LF)
 • doc. RNDr. Jiří Vlček, CSc. (FaF)
 • doc. MUDr. Jan Vokurka, CSc. (LF HK)
 • doc. RNDr. Karel Zvára, CSc. (MFF)
 • doc. MUDr. Eduard Zvěřina, DrSc. (1.LF)
 • doc. Ing. Josef Žáček, DrSc. (MFF)

 • Noví doktoři věd

 • doc. MUDr. Petr Arenberger, DrSc. (1. LF)
 • doc. RNDr. Viktor Beneš, DrSc. (MFF)
 • doc. RNDr. Lumír Hanuš, DrSc. (FaF)
 • doc. RNDr. Vladimír Janovský, DrSc. (MFF)
 • doc. RNDr. Tomáš Lion, DrSc. (PřF)
 • prom. psycholog Jiří Němec, DrSc. (FF)
 • prof. RNDr. Josef Paldus, DrSc. (MFF)
 • doc. MUDr. Jaroslav Pokorný, DrSc. (1. LF)
 • doc. RNDr.Jiří Rachůnek, DrSc. (MFF)
 • RNDr. Vladimír Šverák, DrSc. (MFF)
 • doc. MUDr. Petr Widimský, DrSc. (1.LF)
 • prom.fyzik Miloslav Znojil, DrSc. (MFF)

 • Seznam rubrik
  Skok na českou domácí stránku UK