Forum II/6 - Honorati

Honorati


V minulém čísle jsme vám slíbili krátkou fotoreportáž ze slavnostních promocí, při nichž vykonalo slib a přijalo dekrety osmdesát osm nově jmenovaných docentů, a byly předány diplomy s vědeckými hodnostmi kandidátům a doktorům věd. Na našem prvním záběru jsou těsně před zahájením promoce a slibu, že budou pracovat ve prospěch svého národa ti, kteří převzali hodnost DrSc. a CSc. Všem patřila připomínka "povinnosti podílet se na přípravě nové vědecké generace, protože záruka vzdělanosti je nadějí našeho státu". Další fotografie připomíná druhou z promocí (na snímku předává prof. MUDr. Pavel Klener, DrSc., prorektor pro vědu a výzkum UK, doklad o vědecké hodnosti doc. PhDr. Jiřímu Peškovi, CSc. z FSV UK).

Foto Forum: Michaela Zindelová

Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK