Forum II/6 - Jubilea

Časopis Forum připomíná významná lednová jubilea.

Gratulujeme, docenti a profesoři!

50

14. 1. doc. RNDr. Zdeněk Mička, CSc. (PřF)
15. 1. doc. PhDr. Miroslava Sládková, CSc. (FF)
25. 1. doc. JUDr. Květoslav Růžička, CSc. (PF)

55

2. 1. doc. JUDr. Petr Pithart (PF)
3. 1. doc. MUDr. Vladimír Resl (LF Pl)
8. 1. doc. RNDr. Jana Barthová, CSc. (PřF)
15. 1. doc. MUDr. Josef Špaček, DrSc. (LF HK)
18. 1. doc. MUDr. Miloš Grim, CSc. (1. LF)
20. 1. prof. MUDr. Peter Višňovský, CSc. (FaF)

60

12. 1. doc. RNDr. Bohdan Křísa, CSc. (PřF)
23. 1. prof. MUDr. Josef Marek. DrSc. (1. LF)
29. 1. doc. RNDr. Jiří Skopec, CSc. (PřF)

65

3. 1. prof. MUDr. Vladimír Pidrman, DrSc. (LF HK)
6. 1. prof. MUDr. Jiří Schindler, DrSc. (3. LF)
8. 1. doc. MUDr. Antonín Hlava, CSc. (LF HK)
8. 1. prof. RNDr. Oldřich Fejfar, CSc. (PřF)
12. 1. doc. MUDr. Josef Kmoch, CSc. (2. LF)
15. 1. doc. PhDr. Václav Huňáček, CSc. (FF)
17. 1. doc. RNDr. PhMr. Libuše Kopáčová, CSc. (FaF)
24. 1. prof. MUDr. PhDr. Eugen Strouhal, DrSc. (1. LF)
21. 1. doc. PaedDr. Jaroslav Herden, CSc. (PedF)

80

23. 1. prof. MUDr. Miroslav Škach, DrSc. (1. LF)
Seznam rubrik
Skok na českou domácí stránku UK