Forum II/7 - Kaleidoskop

Přečetli jsme za Vás v univerzitních časopisech, novinách
i mimo ně...

Akademie věd ocenila historiky a jejich obor

PRAHA (ČTK) - Šest čestných oborových medailí Františka Palackého udělil v Praze 17. ledna 1996 předseda Akademie věd ČR Rudolf Zahradník univerzitním profesorům za jejich celoživotní dílo v oboru společenských věd. Stalo se tak u příležitosti 75. výročí založení Historického ústavu Akademie věd ČR ve vile Lanna.

Oceněni byli Ivan Hlaváček, Jan Křen a Josef Petráň z Univerzity Karlovy v Praze, Jaroslav Mezník a Josef Válka z Masarykovy univerzity v Brně a Jaroslav Marek z brněnské pobočky Akademie věd.

Rudolf Zahradník při předání medailí řekl, že jejich udělení je také oceněním humanitnímu oboru historie, který Akademie považuje vedle technických a jiných oborů za stejně významný pro nadcházející tisíciletí.


Nejvyšší poplatky za podání přihlášky ke studiu vybírá letos pražská fakulta architektury

Administrativní poplatky spojené s podáním přihlášky se na našich vysokých školách a univerzitách platí již několik let. Výši poplatku si stanoví každá fakulta individuálně. Přestože jsou stále vyšší, stanovená suma studenty od vícečetného podávání přihlášek nijak neodrazuje.

Podle údajů Ústavu pro informace ve vzdělávání se ve školním roce 1990-91 na vysoké školy hlásilo 59 494 zájemců. Těchto téměř šedesát tisíc osob si podalo 70 830 přihlášek. V dalším roce počet zájemců o studium klesl na 55 478, zatímco celkový počet přihlášek vzrostl na 106 925. V akademickém roce 1992-93 se na vysoké školy hlásilo 66 956 lidí, kteří si podali 141 737 přihlášek. V roce 1993-94 celkem 66 674 lidí zaslalo 144 507 přihlášek. V roce 1994-95 potom 70 196 zájemců podalo 156 691 přihlášek ke studiu.

V posledních letech roste i počet přijatých a zapsaných studentů. V roce 1993 zaslaly vysoké školy celkem 38 319 vyrozumění o přijetí (jedna osoba mohla těchto vyrozumění obdržet více), ke studiu se pak zapsalo 25 425 posluchačů (v tomto roce již bylo možné studovat na více vysokých školách, uvedené číslo udává počet zápisů celkem). O rok později bylo přijato 40 484, k zápisu se dostavilo 29053 lidí. V roce 1995 počet přijetí vzrostl na 46 818, počet zápisů na 36 145.

Pro akademický rok 1996/97 zaplatí za podání přihlášky nejvyšší poplatky - pět set korun - zájemci o studium architektury na pražském ČVUT. Druhou nejdražší je přihláška na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy, kde poplatek činí 450 korun.

Administrativní poplatek ve výši čtyři sta korun vypsaly všechny fakulty pražské Vysoké školy ekonomické. O sto korun méně zaplatí uchazeči o studium na 1. lékařské fakultě UK, Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské, Fakultě managementu na Jihočeské univerzitě, Právnické fakultě Západočeské univerzity, Filozofické fakultě Ostravské univerzity, Institutu výtvarné kultury na Univerzitě Jana Evangelisty Purkyně a na všech třech fakultách Veterinární a farmaceutické univerzity v Brně. Většina ostatních fakult si výši poplatku stanovila na dvě stě nebo dvě stě padesát korun. Levnější je jen Ústav cizích jazyků na univerzitě v Pardubicích, kde je administrativní poplatek sto padesát korun, podobně jako na Matematicko-fyzikální fakultě UK a na oboru ošetřovatelství, který vypsala Lékařská fakulta UK v Hradci Králové.

Lenka Nádvorníková
Denní Telegraf, 13. ledna 1996