Forum II/7 - Kalendárium

Mezinárodní konference o Pražské lingvistické škole

Pod záštitou rektora Univerzity Karlovy, prof. JUDr. Karla Malého, DrSc., se ve dnech 28. - 30. března 1996 koná v Praze mezinárodní konference Prague School Linguistics, uspořádaná Ústavem formální a aplikované lingvistiky MFF UK ve spolupráci s dalšími pracovišti UK i AV ČR a s Pražským lingvistickým kroužkem. Konference se koná u příležitosti 70. výročí založení Pražského lingvistického kroužku a 100. výročí narození Romana Jakobsona, jednoho ze zakladatelů kroužku, který později Pražskou lingvistickou školu ve světě nejvíc proslavil.

Tematika konference zahrnuje základní otázky lingvistické metody i lingvistická, literárněvědná a sémiotická témata navazující na klasický Pražský lingvistický kroužek z třicátých let a na nové směry z jeho práce vycházející. Na mezinárodní konferenci se přihlásilo více než sto účastníků z celého světa.

Eva Hajičová

Kontakt:
Ústav formální a aplikované lingvistiky MFF UK,
Malostranské nám. 25, Praha 1,
tel.: 2451 0286
e-mail: brdickov@ufal.mff.cuni.cz

Všechno je fantazie

Od 1. února do 24. března 1996 připravilo Pedagogické muzeum J. A. Komenského (Praha 1, Valdštejnské náměstí 4) výstavu Všechno je fantazie (Alles ist Fantazie), pořádanou k 100. výročí narození Carla Orffa. Výstava bude prezentovat Orffovo skladatelské a hudebně pedagogické dílo. V rámci výstavy, kterou spolupořádají Česká Orffova společnost a Goethe Institut v Praze, proběhnou dvě zajímavé akce:

14. února 1996 (16 hodin)
Orffova hudba pro děti a Orffovo divadlo světa - přednáška s hudebními ukázkami z Orffova díla. Přednáší Pavel Jurkovič, předseda České Orffovy společnosti.
6. března 1996 (10 hodin)
Česká Orffova škola. Vystoupení dětí ze ZŠ s rozšířenou hudební výukou z Prahy 7 pod vedením Pavla Jurkoviče.

Kontakt:
Muzeum J. A. Komenského
Valdštejnské nám. 14
Praha 1
Z. Šimůnková, tel.: 5132455

Veřejná diskuse na téma vstupu ČR do Evropské unie

V tomto akademickém roce pořádá CERGE UK ve spolupráci s Národohospodářským ústavem AV ČR sérii veřejných diskusí věnovaných otázkám spojeným se vstupem ČR do Evropské unie. Dne 22. února 1996 se uskuteční v pořadí již třetí diskuse, moderovaná předsedou Českého statistického úřadu Ing. Edvardem Outratou, tentokrát na téma Společná agrární politika. Diskuse se koná ve čtvrtek 22. února 1996 v 15.00 h v sídle CERGE-EI, Politických vězňů 7, 111 21 Praha 1, 2. patro, místnost č. 7


Plán seminářů Ekumenické akademie

(leden až duben 1996)

Ekumenická akademie se chce podílet na formování současného vyjádření křesťanské víry, nabízí pomoc při hledání křesťanského životního stylu, pořádá semináře zaměřené na palčivé otázky dneška, je fórem, na kterém lze slyšet a oslovit zajímavé osobnosti, zve k účasti všechny bez ohledu na světový názor, ve své práci záměrně překračuje hranice církví, generací, profesí i zemí.

Romská cesta za vzděláním

16. 1. - 18. 1. 1996, Praha (v češtině)

Seminář ve spolupráci s nadací Mosty


Labe jako most

1. 3.- 3. 3. 1996, Míšeň (v němčině a češtině)

(Pro odborníky, aktivisty i ostatní zájemce)


Rok 1945 a co bylo potom. Projekt Mezníky očima pamětníků

Podzim 1996, místo bude určeno později (v němčině a češtině)

(Zájemci o účast na projektu se mohou přihlásit do června)


Reklama všudypřítomná

15. 3. - 17. 3. 1966, Praha (v češtině)

(Seminář pro každého)


Evropský pracovní trh bez hranic

10. 5. - 12. 5. 1996, Míšeň (v němčině, s překladem)

Seminář ve spolupráci s Evangelickou akademií Míšeň.

(Seminář pro zájemce z Německa, Polska, Maďarska, Slovenska a České republiky)


Kontakt:
Ekumenická akademie Praha
Moskevská 34
101 00 Praha 10 - Vršovice
Tel.: 72 35 36

Kinantropologie '96

Fakulta tělesné výchovy UK pořádá dne 13. března 1996 v budově FTVS, Martího 31, Praha 6, již druhý ročník studentské vědecké konference Kinantropologie '96. Jednání budou probíhat od 9.00 hodin v těchto sekcích:

  1. Problematika sportovního tréninku
  2. Specifické tělesné aktivity
  3. Filozofie a historie sportu a olympismu.
Kontakt:
PaedDr. Hana Nováková,
PhDr. Marta Hrušková
tel.: 337 2004, 337 2078,
FTVS UK, J. Martího 31, Praha 6