Forum II/8 - Artes et musae

Karolinum = ráj pro fotografa

Gotický kámen Karolina je název výstavy fotografií, která chce seznámit s počátky domu Rotlevů, jeho jednotlivými prostorami a detaily (najdete ji ve vestibulu FF UK, Celetná 20 - část expozice na našem snímku). Černobílé snímky dokumentují vývojový postup monumentální stavby, kterou získal v roce 1383 král Václav IV. a upravil ji pro Karlovu kolej v duchu vrcholné české gotiky. Fotografie detailů gotických skvostů pocházejí z autorské dílny Jana Smita (1937), který už plných deset let působí v Archívu UK. Vedle dokumentární fotografie se autor soustřeďuje na plastiku a obrazy: "Karolinum je ráj pro fotografa", říká Jan Smit, "když mi zbývá čas, věnuji se krajinářství a portrétům. Na vrcholu pyramidy mých lásek stojí ale architektura."

(mich)


Jeden z exponátů právě probíhající výstavy Jana Smita, která dokumentuje počátky domu Rotlevů. Na snímku je Rotlevův erb na svorníku západní části tzv. křížové chodby - patrně šedesátá léta 14. století.

Foto pro Forum: Jan Smit