Forum II/8 - Glosa

První krok budoucích studentů

Objevovali se na chodbách fakult v celých houfech. Postávali nerozhodně u vývěsních tabulí, pročítali nástěnky a hledali studijní oddělení, případně podatelny. Nasávali atmosféru vysokoškolského života a záviděli těm, kteří jejich starosti už nepociťují.

Noví zájemci o studium.

Zatím ještě bez maturity (většinou), bez zkušeností, ale s růžovou vidinou dalšího studování. Do konce února měli čas všechny podklady shromáždit a předvést se na přihlášce v tom nejlepším světle. Nechci jim křivdit, ale jistě více než 60 procent z těchto maturantů obíhalo "své" fakulty až v posledních čtrnácti dnech. Někteří z nich využili otevřených dveří některých fakult, aby se předem seznámili s tím, co je může čekat. Jiní zase nenechali na náhodě své znalosti či neznalosti některých předmětů a v posledním roce ještě "biflovali" na různých kurzech. Je to nespravedlivé, když se vlastně během jednoho dopoledne či dvou setkání má rozhodnout o dalším osudu nadějného mladého člověka, leč kapacity zejména humanitních fakult jsou omezené a jiný, kvalitnější systém přijímacího řízení se zatím nepodařil. Na zahraničních fakultách jsou jiné možnosti. Mnohde si student může ozkoušet studium a pokud na ně nestačí, velmi rychle odchází.

Na některých fakultách píší testy, jinde se ústně zkouší a prověřují se osobní kvality. Jedním z problémů přijímacího řízení bylo i nestejné ohodnocování maturity - zatímco na některých fakultách UK je na výsledek maturity brán poměrně velký zřetel, na jiných jsou čerstvé maturitní známky vlastně nezajímavé.

Již několik let není přijímací řízení na fakultách zadarmo. Ceny s mírou inflace stouply a diferencovaly se. Zatímco Právnická fakulta UK v původním informačním letáku požadovala třísetkorunovou položku, byla již při přihlášce uvedena částka 500 Kč. Vzhledem k tomu, že se na práva v Praze dle neoficiálních předpokladů má v letošním roce hlásit až dvanáct tisíc studentů, jde o slušný příspěvek do hubené fakultní pokladny... Ostatní fakulty zůstaly na sociálně únosnější hranici 200 - 300 korun. I tak se takové přijímací řízení stává položkou v rodině nezanedbatelnou - pokud si maturant pošle přihlášky na čtyři až pět fakult, které stejně nemůže (vzhledem k téměř identickým termínům přijímacího řízení) zvládnout, stojí jej tento "špás" kolem dvou tisíc. A to k tomu nepřipočítáváme ani tzv. přijímací cestovné po republice, pokud se rozhodne mladík či dívka zkusit štěstí ve více městech republiky.

Je tedy jasné, že nástup na fakulty má mnohá úskalí. To první mají již zájemci o studium za sebou - odevzdání přihlášky. Jaký bude druhý krok - samotné přijímačky - se ukáže letos v červnu.

(dol)


Na konci studia je slavnostní promoce, finále studentské etapy života - noví zájemci o univerzitní vzdělání se přávě řadí na startu.

Foto Forum: Michaela Zindelová